Program Moje Ciepło – dotacje do pomp ciepła!

Spis treści

29 kwietnia 2022 roku ruszył nabór wniosków w programie Moje Ciepło. Nowy program dotacyjny jest odpowiedzią na aktualne potrzeby osób, które starają się myśleć przyszłościowo zarówno pod kątem ekologii, jak i ekonomii. To również kolejna inicjatywa na rzecz walki ze smogiem.

Tym razem, w ramach programu Moje Ciepło, dofinansowanie będzie dotyczyło wsparcia rozwoju powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych mieszkalnych budynkach jednorodzinnych. Poznaj najważniejsze informacje na temat programu Moje Ciepło.

Najważniejsze informacje o programie

Nabór do programu Moje Ciepło potrwa od 29 kwietnia do 31 grudnia 2022 lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Nabór prowadzony jest w formie elektronicznej. Budżet na ten program wynosi 600 mln złotych, a maksymalne dofinansowanie na inwestycję to 21 tys. złotych. Program skierowany jest do właścicieli nowych budynków, którzy zainwestowali w pompę ciepła – powietrzną lub gruntową, która pracuje na potrzeby centralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania i przygotowywania c.w.u. Pompy ciepła pracujące tylko na potrzeby c.w.u. są wykluczone z tego programu.

Wymagania dotyczące budynków

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku. W pierwszym, uruchomionym naborze, wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP nie może przekraczać 63 kWh/(m2 × rok). W kolejnych latach wskaźnik ten będzie jeszcze niższy i nie będzie mógł przekraczać 55 kWh/(m2 × rok). Dla porównania, zgodnie z Warunkami Technicznymi 2021, które stanowią wyznacznik dla standardu nowo budowanych domów, wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP nie może przekraczać 70 kWh/(m2 × rok).

Wymagania dotyczące urządzeń

W programie Moje Ciepło można uzyskać dofinansowania do powietrznych, wodnych lub gruntowych pomp ciepła. Muszą one jednak spełniać odpowiednie wymagania. Dla pomp ciepła typu powietrze/woda minimalna klasa efektywności energetycznej to A++ dla temperatury zasilania 55oC. Podobne wymagania dotyczą gruntowych pomp ciepła typu grunt/woda lub woda/woda. Urządzenia te muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A++ dla temperatury zasilania 55oC. Pompy ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku muszą posiadać klasę minimum A+ dla klimatu umiarkowanego. Klasę urządzenia należy udowodnić za pomocą karty produktu i etykiety energetycznej, które stanowią załączniki do programu.

Kto może ubiegać się o dotację?

Program Moje Ciepło jest skierowany do osób fizycznych, które są właścicielami bądź współwłaścicielami nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Nowy jednorodzinny budynek mieszkalny to budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.)
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

super babka logo białe

Wyjątkowe miejsce. Źródło informacji dla kobiet. Podpowiadamy, jak stworzyć wymarzony dom zgodnie z ekologicznymi rozwiązaniami.