Program „Mój Prąd 4.0” – najważniejsze informacje

Spis treści

15 kwietnia 2022 roku wystartował program „Mój Prąd 4.0”. Jakie są założenia programu? Kto może ubiegać się o dofinansowanie? Jaka jest wysokość dotacji? Poniżej, zebraliśmy najważniejsze informacje i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czym jest program Mój Prąd 4.0?

„Mój Prąd” to program dotacji wspierający inwestycje w domową instalację fotowoltaiczną. Poprzednie wersje gwarantowały dotacje jedynie na instalację fotowoltaiczną, w tym roku program został rozszerzony o komponenty zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej, czyli magazyny energii, magazyny ciepła i zarządzanie energią elektryczną. Program ma promować nowy system rozliczania się prosumentów, czyli net billing. Ma również motywować do zwiększania konsumpcji wyprodukowanej energii i magazynowania jej nadwyżek w domu – a nie w sieci.

Do kogo jest skierowany?

Program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy inwestują w fotowoltaikę oraz urządzenia zwiększające autokonsumpcję energii – magazynów energii i ciepła, systemów zintegrowanych z urządzeniami oraz inteligentnych systemów zarządzania energią. Czwarta edycja programu jest przeznaczona dla prosumentów rozliczających się w nowym systemie net billingu, co oznacza, że beneficjenci będą musieli mieć podpisaną umowę kompleksową z operatorem sieci dystrybucyjnej.

Na co można otrzymać dotację?

Dofinansowanie w ramach programu „Mój prąd 4.0” będzie przyznawane nie tylko na zakup i montaż domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dotacją zostaną objęte także urządzenia, które pozwolą prosumentom jak najbardziej samodzielnie i niezależnie gospodarować energią, którą wyprodukują w swoim domu, a więc:

  • magazyny energii elektrycznej, które zwiększają jej autokonsumpcję,
  • magazyny ciepła,
  • zintegrowane systemy zarządzania energią, które umożliwiają racjonalne gospodarowanie jej zasobami (HEMS/EMS).

Jaka jest wysokość dotacji w programie?

Maksymalny poziom dotacji, którą będzie można otrzymać z programu, wyniesie nawet 20,5 tys. zł. To znacznie więcej niż w trzeciej edycji programu, gdzie można było pozyskać maksymalnie 3 tys. zł. Wysokość dotacji może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji.

Prosumenci rozliczający się w systemie Net-billing, którzy mogą zgłosić przyłączenie mikroinstalacji do sieci od kwietnia 2022 r., mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości:

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Prosumenci, którzy rozliczali się dotychczas w systemie Net-metering i przeszli na Net-billing, a także uzyskali wcześniej zewnętrzne wsparcie finansowe, mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości:

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

super babka logo białe

Wyjątkowe miejsce. Źródło informacji dla kobiet. Podpowiadamy, jak stworzyć wymarzony dom zgodnie z ekologicznymi rozwiązaniami.