Polityka prywatności

DEKLARACJA OCHRONY DANYCH

Firma Viessmann Sp. z o.o. poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych i postępuje ściśle z zasadami ustaw o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są zbierane na tym portalu internetowym tylko w technicznie niezbędnym zakresie. W żadnym wypadku zgromadzone dane nie są sprzedawane lub z innych powodów przekazywane dalej.

Poniższa deklaracja informuje, w jaki sposób zapewniamy taką ochronę, oraz jakie dane są zbierane i w jakim celu. Deklaracja obowiązuje dla wszystkich stron internetowych, za które odpowiedzialność ponosi firma Viessmann. Strony mogą zawierać linki do stron innych podmiotów, których deklaracja niniejsza nie obejmuje.

Podstawowe informacje

Viessmann Sp z o.o. (nazywane dalej „Viessmann” lub „my”) jako część Grupy Viessmann, traktuje bardzo poważnie ochronę danych osobowych naszych użytkowników i przestrzega ściśle zasad aktualnie obowiązujących ustaw o ochronie danych. Zalicza się do nich przede wszystkim Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (nazywane dalej: „RODO”).

Dane osobowe są zbierane na naszych stronach internetowych i przy korzystaniu z naszych aplikacji mobilnych tylko w niezbędnym zakresie i przetwarzane zgodnie z celem. Danymi osobowymi są dane, pozwalające zidentyfikować osobę, której dane dotyczą, lub dalsze związane z nią dane.

Administrator w rozumieniu RODO:
Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
e-mail: marketing@viessmann.pl

Przetwarzanie w obrębie Grupy Viessmann

Na zlecenie Viessmann Sp. z o.o., pracują:

Viessmann Werke GmbH & Co. KG w zakresie sprzedaży i marketingu,
VC/O GmbH w zakresie eksploatacji stron internetowych i aplikacji mobilnych, oraz marketingu,
Viessmann IT Service GmbH w zakresie eksploatacji systemów wewnętrznych (back-end),
Viessmann PV + E GmbH oraz Digital Energy Solutions GmbH & Co. KG w zakresie sprzedaży i marketingu.
Inne firmy Grupy Viessmann mogą przetwarzać zebrane dane lub przekazywać je Grupie Viessmann, jeśli:

osoba, której dane dotyczą, w innym miejscu wyraźnie i świadomie udzieliła na to zgody (np. wskazówka w formularzu zapytania,
jest to konieczne ze względu na cel i podział pracy w obrębie Grupy Viessmann; w tym celu między przedsiębiorstwami Grupy Viessmann zawierane są odpowiednie umowy,
administrator udostępnił dane po pseudonimizacji i administrator gwarantuje, że podmiot przetwarzający nie będzie w stanie tych danych z powrotem zdepseudonomizować, albo
dane zbierane są przez administratora i zapisywane anonimowo, co powoduje brak możliwości zidentyfikowania osoby fizycznej, której te dane dotyczą.


Przekazywanie do krajów trzecich

Przedsiębiorstwa Grupy Viessmann przetwarzają/przekazują dane udostępnione im przez osoby, których dane dotyczą, do swoich zakładów w Niemczech, na terytorium Unii Europejskiej oraz do krajów trzecich (między innymi USA), wykazujących stosowny poziom ochrony danych wg artykułu 45 RODO, lub oferujących odpowiednie gwarancje, zgodnie z artykułem 46 RODO.

Zakres deklaracji ochrony danych

Poniższa deklaracja przedstawia osobom, których dane dotyczą, jak gwarantujemy ochronę danych, oraz jakie rodzaje danych, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej zbieramy i przetwarzamy. Deklaracja ma podstawowe znaczenie dla wszystkich autoryzowanych przez firmę Viessmann stron internetowych i aplikacji mobilnych. Jeśli dane strony internetowe i aplikacje mobilne Viessmann odbiegają od tych zasad przetwarzania danych lub uzupełniają je własnymi zasadami, to jest to uwidoczniane w odpowiedni sposób na tych stronach internetowych lub w odpowiednich aplikacjach mobilnych.

Niniejsza Deklaracja Ochrony Danych składa się z pięciu części:

Część pierwsza (Postanowienia dla użytkowników prywatnych) dotyczy prywatnych użytkowników serwisów Viessmann.
Część druga (Postanowienia dla użytkowników komercyjnych) dotyczy komercyjnych użytkowników serwisów Viessmann.
Część trzecia (Postanowienia dla aplikantów) dotyczy prywatnych użytkowników serwisów Viessmann w związku z ich ubieganiem się o zatrudnienie.
Część czwarta (Informacje i postanowienia ogólne odnośnie stron internetowych i aplikacji mobilnych Viessmann Web) dotyczy wszystkich użytkowników, korzystających ze stron internetowych i aplikacji mobilnych Viessmann.
Część piąta (Informacje o prawach osób, których dane dotyczą) dotyczy wszystkich użytkowników, których dane podlegają ochronie, wyjąwszy osoby prawne.
Ponadto nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych innych operatorów, których niniejsza Deklaracja Ochrony Danych nie obejmuje.

Informacje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (PDF 130 KB)

I. Postanowienia dla użytkowników prywatnych

Niniejsza część Deklaracji Ochrony Danych dotyczy użytkowników prywatnych serwisów Viessmann. Podstawę prawną do przetwarzania danych tych osób stanowi ich dobrowolna zgoda.

Wykorzystanie i weryfikacja danych osobowych
Do danych osobowych, podawanych przez osobę, której dane dotyczą, zalicza się między innymi:

jej nazwisko,
jej adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu, ew. dodatkowe dane adresowe),
jej adres e-mail,
jej data urodzenia,
jej płeć,
jej numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego,
jej kraj zamieszkania,
dotychczas ją obsługująca Firmę Partnerską,
nazwa używanego przez nią urządzenia Viessmann,
numer fabryczny używanego przez nią urządzenia Viessmann.
Jeśli dysponujemy takimi danymi osobowymi, to stosujemy je do odpowiadania na zapytania osób, których dane dotyczą, do obsługi i realizacji żądanych porad, do administrowania technicznego, do procesów logowania i udostępniania usług, dostępnych na poszczególnych stronach internetowych lub w aplikacjach mobilnych. Podstawę prawną stanowi tu artykuł 6 ustęp 1 zdanie 1 b RODO wzgl. zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgodę na korzystanie z udostępnionych danych osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili odwołać, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tej kwestii osoba, której dane dotyczą winna się zwrócić, możliwie podając przedmiotowy serwis, pod adres: marketing@viessmann.pl

Kontakt telefoniczny od Viessmann
Jeśli osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała naszą Deklarację Ochrony Danych i w swoim zapytaniu o poradę podała numer swojego telefonu, to przed przekazaniem zapytania do naszego Partnera Handlowego kontaktujemy się z nią telefonicznie, aby sprawdzić prawidłowość jej danych, omówić szczegóły jej zamierzenia i móc polecić jej najbardziej odpowiednią Firmę Partnerską Viessmann.

Informacja o przekazaniu danych osobowych i ocena
Jeśli osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała naszą Deklarację Ochrony Danych i w swoim zapytaniu o poradę podała swój adres e-mail, to poinformujemy ją e-mailem o aktualnym stanie obsługi jej zapytania przez nasze serwisy. W tym celu prześlemy jej przez e-mail między innymi wiadomość z danymi kontaktowymi polecanej przez nas Firmy Partnerskiej, a po uzyskaniu porady umożliwimy dokonanie oceny tej Firmy Partnerskiej.

Przekazywanie danych osobowych
W celu świadczenia serwisu porad fachowych wzgl. polecenia Firmy Partnerskiej w związku z zakupem, przeglądem lub naprawą urządzeń grzewczych lub innych produktów z asortymentu Viessmann, przekazujemy podane nam dane osobowe do zewnętrznych Firm Partnerskich, współpracujących partnersko z naszym przedsiębiorstwem i działającymi w regionie zamieszkania osoby, której dane dotyczą.

Prosimy te firmy partnerskie o skontaktowanie się w określonym czasie z osobą, której dane dotyczą, aby przekazać jej żądaną poradę i/lub ofertę. W tym celu Firma Partnerska kontaktuje się e-mailem i/lub telefonicznie.

Dalsze przetwarzanie i usuwanie danych osobowych
Poza tym dane osoby, której dane dotyczą, nie są przekazywane ani sprzedawane osobom trzecim, tzn. osobom lub przedsiębiorstwom, nie należącym do Grupy Viessmann. Usunięcie zapisanych danych osobowych osoby, której dane dotyczą, następuje w przypadku wycofania przez nią zgody na zapisanie danych, albo w przypadku, gdy dane te nie są już potrzebne do celu w jakim zostały zapisane lub gdy ich przechowywanie jest niedozwolone z innych określonych ustawowo powodów.

Reklama i zgoda na reklamę
Viessmann Sp z o.o. (nazywane dalej „Viessmann” lub „my”), informuje osoby, których dane dotyczą, e-mailem, pocztą lub telefonicznie tylko o produktach i usługach Viessmann i ankietujemy je ewentualnie w tym zakresie, jeśli udzieliły nam one wyraźnie swojej zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych do celów reklamy (Opt-In).

Następuje to przez aktywne odhaczenie w naszych formularzach stwierdzenia: „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną od Viessmann sp. z o.o. na zasadach określonych w Regulaminie. Zgoda ta jest dobrowolna”.

Prosimy uwzględnić, że tekst wyświetlany na danej stronie czy w aplikacji mobilnej może w pewnych okolicznościach wyliczać inne przedsiębiorstwa, jeśli zapytania osoby, której dane dotyczą, dotyczyło tych innych przedsiębiorstw.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, udzieliła nam swojej zgody na takie wykorzystanie danych, ale w przyszłości nie chce otrzymywać reklam lub uczestniczyć w ankietach Viessmann, to może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Jej dane zostaną wtedy usunięte, albo – jeśli są jeszcze potrzebne do celów rozliczeniowych lub księgowych – pozostaną zapisane z ograniczeniem przetwarzania tylko do tych celów. Należy w tym celu napisać pod adres: marketing@viessmann.pl.

Użycie danych osobowych przy zapisaniu się na newslettera mailowego
Jeśli osoba, której dane dotyczą zapiszę się na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej Viessmann na nasz newsletter, to jej adres e-mail będzie wykorzystywany w celach informacyjnych i reklamowych, aż do chwili odwołania zapisania. Przy zapisaniu się na newsletter, zapisane zostają jej adres e-mail, jej adres IP oraz data zapisania. Zapisanie tych danych ma wyłącznie cel dowodowy w wypadku, gdy niepowołana osoba trzecia użyje adresu e-mail bez wiedzy osoby uprawnionej, celem zapisu na newsletter.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera, ze skutkiem na przyszłość. Winna w tym celu wykreślić się z naszego rozdzielnika poprzez link wymeldowania w danym newsletterze lub napisać mail pod adres: marketing@viessmann.pl.

Użycie danych osobowych przy korzystaniu z formularza kontaktowego
Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekaże nam swoje zapytanie przy użyciu jednego z naszych formularzy kontaktowych, to jej dane z formularza zapytania, łącznie z podanymi w nim danymi kontaktowymi zostaną przez nas zapisane w celu obsługi zapytania. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim. Dane osobowe zostaną usunięte po udzieleniu wyczerpującej odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na korzystanie z danych udostępnionych przez formularz kontaktowy. Należy w tym celu zwrócić się pod adres: marketing@viessmann.pl.

II. Informacje ogólne i postanowienia dla stron internetowych i aplikacji mobilnych Viessmann

Postanowienia niniejsze dotyczą dodatkowo, obok „ Postanowień dla użytkowników prywatnych” oraz Postanowień dla użytkowników komercyjnych” użytkowników stron internetowych i aplikacji mobilnych Viessmann. Dla naszych aplikacji mobilnych istnieją po części własne dodatkowe deklaracje ochrony danych. Deklaracja ochrony danych aplikacji mobilnych Viessmann ViCare i Vitotrol Plus znaleźć można pod następującym linkiem: https://www.viessmann.de/de/misc/apps/vicare-vitotrol/privacy-policy.html.

Przetwarzanie danych przez otwarcie naszych stron internetowych i korzystanie z naszych aplikacji mobilnych
Viessmann zbiera i zapisuje automatycznie w swoich Server Log Files informacje, przekazywane nam przez przeglądarkę lub aplikację mobilną, które używa osoba, której dane dotyczą. Danych tych Viessmann nie jest w stanie przypisać konkretnym osobom. Nie dokonuje się też łączenia tych danych z danymi z innych źródeł. Dane te obejmują:

typ i wersja przeglądarki,
użyty system operacyjny,
Referrer URL (uprzednio odwiedzona strona),
nazwa hosta komputera zapytującego (adres IP),
czas zapytania serwera.
Danych tych Viessmann nie jest w stanie przypisać konkretnym osobom. Nie dokonuje się też łączenia tych danych z danymi z innych źródeł. Dane te służą jedynie do wewnętrznych analiz statystycznych.

Korzystanie z serwisu www.viessmann.pl związane jest z przetwarzaniem danych osobowych, przez które należy rozumieć m.in. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Zebrane w ten sposób informacje w tym dane osobowe pozwalają dzięki ich zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) na przekazanie osobie korzystającej z serwisu www.viessmann.pl treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji/zainteresowań.

Linki do zewnętrznych stron internetowych
Niniejsza Deklaracja Ochrony Danych dotyczy wyłącznie stron internetowych i aplikacji mobilnych Viessmann. Mogą one zawierać linki do ofert internetowych podmiotów obcych. Tych niniejsza Deklaracja Ochrony Danych nie obejmuje. Przy wychodzeniu ze strony internetowej lub aplikacji mobilnych na stronie podmiotu obcego zalecamy staranne przeczytanie także deklaracji ochrony danych tego podmiotu.

Ciasteczka i użycie narzędzi analitycznych
Viessmann na swoich stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych stosuje w wielu miejscach tzw. ciasteczka. Służą one do bardziej przyjaznego użytkownikowi, efektywniejszego i bezpieczniejszego kształtowania naszej oferty. Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi, zapisywanymi przez przeglądarkę użytkownika. Większość ze stosowanych przez nas ciasteczek, to tzw. „ciasteczka sesyjne”. Po zamknięciu sesji zostają one automatycznie skasowane. Ciasteczka nie wyrządzają żadnych szkód w komputerze i nie zawierają też żadnych wirusów.

Viessmann wykorzystuje w tym celu także narzędzia analityczne, na przykład Webtrends lub Google Tag Manager. Udostępnione i użyte dane są zbierane i zapisywane w formie całkowicie zanonimizowanej. Zapisywanie tych danych w pewnych okolicznościach prowadzone jest także poza terytorium Niemiec i Unii Europejskiej.

Przy implementowaniu i stosowaniu narzędzi analitycznych i technik trackingu anonimizujemy dane możliwie najszybciej, albo na stronach operatora, na podstawie stosownych umów, albo w ramach pierwszego użycia przez nas, wskutek czego prawo osoby, której dane dotyczą, do uzyskania informacji przy niektórych wymienionych niżej technologiach przetwarzania może być niemożliwe.

Przez odpowiednie ustawienia przeglądarki lub aplikacji mobilnej wzgl. obsługującego ją systemu operacyjnego (iOS, Android) można przekazywaniu takich danych zapobiec, co jednak w pewnych okolicznościach może powodować trudności z otwarciem, obsługą lub funkcjonalnościami oferowanych treści lub usług.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
Firefox:https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Urządzenia mobilne:

Android: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
Windows Phone: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/11696/windows-phone-7
Blackberry: https://de.blackberry.com

Google Analytics i Google Tag Manager
Niniejsza strona internetowa używa Google Analytics, usługi analiz sieciowych firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje tzw. ciasteczka – pliki tekstowe, zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizę korzystania przez niego ze stron internetowych. Zawarte w ciasteczkach informacje o odwiedzeniu strony są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku uaktywnienia na tej stronie internetowej funkcji anonimizacji IP, w krajach Unii Europejskiej lub innych krajach-stronach porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym adres IP użytkownika zostaje przez Google uprzednio skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP i dopiero tam skracany. Google wykorzystuje te informacje na zlecenie operatora strony internetowej, aby ocenić sposób korzystania ze strony przez użytkownika, sporządzenia raportu z działań użytkownika i świadczenia operatorowi strony dalszych usług, dotyczących korzystania ze stron i Internetu. Adres IP, przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi z Google.

Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie ciasteczek przez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki, zwracamy jednakże uwagę, że w takim przypadku mogą mu nie być dostępne w pełnym zakresie wszystkie funkcje strony. Można ponadto zbieraniu wytworzonych przez ciasteczka danych o korzystaniu ze strony internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika) i przetwarzaniu tych danych przez Google, ściągają i instalując wtyczkę do przeglądarki, dostępną z linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl Bliższe informacje o warunkach użytkowania i ochronie danych można znaleźć pod: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html albo pod: https://policies.google.com/?hl=pl.

Zwracamy uwagę, że w celu zapewnienia zanonimizowanego zbierania adresów IP (IP-Masking) na niniejszej stronie internetowej rozszerzono Google Analytics o funkcję „anonymizeIp”.

Niniejsza strona internetowa stosuje ponadto Google Tag Manager. Usługa ta pozwala zarządzać tagami stron. Oznacza to, że nie są tu stosowane żadne ciasteczka i nie zbiera się żadnych danych osobowych. Google Tool Manager wyzwala inne tagi, które zbierają dane. Google Tag Manager nie korzysta jednak z tych danych. Jeśli dokona się dezaktywacji na poziomie domeny lub ciasteczek, to pozostaje ona utrzymana dla wszystkich Tracking Tags, o ile zostały one zaimplementowane przez Google Tag Manager.

Dezaktywacja Google Analytics
Można zapobiec zapisywaniu przez Google Analytics, klikając następujący przycisk. Zostaje wygenerowane ciasteczko Opt-Out, uniemożliwiające w przyszłości zapisanie danych użytkownika przy wejściu na tę stronę internetową.

Google Adwords Conversion Tracking
Viessmann, jako klient Google AdWords korzysta z Google Conversion Tracking – usługi analitycznej firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Google AdWords tworzy przy tym ciasteczko na komputerze użytkownika („Conversion Cookie”), jeśli dotarł on na naszą stronę poprzez jedno z ogłoszeń Google. Ciasteczka te wygasają po 30 dniach i nie służą do identyfikacji osoby. Jeśli użytkownik odwiedza nasze określone strony, a termin ciasteczka jeszcze nie upłynął, to Google i my wiemy, że ktoś kliknął na ogłoszenie i tak został przekierowany na naszą stronę. Każdy klient AdWords otrzymuje inne ciasteczko. Nie można więc śledzić ciasteczek poprzez strony internetowe klientów AdWords. Informacje zebrane przy pomocy Conversion-Cookies służą do opracowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na Conversion-Tracking. Klient AdWords dowiaduje się tylko o łącznej ilości użytkowników, którzy kliknęli jego ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę opatrzoną tagiem Conversion-Tracking.

Klienci nie otrzymują jednak żadnej informacji, według których mogliby zidentyfikować osobę użytkownika.

Jeśli użytkownik nie chce być objętym trackingiem, to może sprzeciwić się jego użyciu, uniemożliwiając instalowanie ciasteczek przez odpowiednie ustawienie programowe swojej przeglądarki (możliwość dezaktywacji). Użytkownik taki nie będzie już potem ujmowany w statystykach Conversion-Tracking. Dalsze informacje oraz Deklaracja Ochrony Danych firmy Google podane są pod: https://policies.google.com/privacy?gl=pl

Third-Party-Cookies
Viessmann korzysta z usług kilku partnerów z branży reklamowej, pomagającej w bardziej interesującym opracowaniu oferty internetowej i naszych stron internetowych. Dlatego przy wchodzeniu na stronę zapisują się na dysku użytkownika także ciasteczka naszych przedsiębiorstw partnerskich. Są to ciasteczka tymczasowe/stałe, kasujące się automatycznie po określonym czasie. Takie tymczasowe, a także trwałe ciasteczka (trwałość 14 dni do 10 lat) zapisują się na dysku użytkownika i kasują samoczynnie po zadanym czasie. Również ciasteczka naszych partnerów zawierają jedynie dane pseudonimizowane wzgl. nawet zanonimizowane. są tą np. dane, jakie produkty były oglądane, czy coś kupiono jakich produktów szukano itp.

Niektórzy z naszych partnerów internetowych zbierają ponadto informacje o stronie odwiedzonej poprzednio, o produktach jakimi interesował się użytkownik, aby zaprezentować mu reklamy, najlepiej odpowiadające jego zainteresowaniom. Takie spseudonimizowane dane nigdy nie są kojarzone z danymi osobowymi osoby, której dane dotyczą. Ich jedynym celem jest umożliwienie naszym partnerom skierowanie do użytkownika reklamy, jaka rzeczywiście może go zainteresować.

Technologie retargetingu
Nasze strony internetowe stosują tzw. technologie retargetingu. Korzystamy z nich, aby uczynić naszą ofertę internetową bardziej interesującą dla użytkowników. Technologia ta umożliwia ponowne zwrócenie się z reklamą na stronach naszych partnerów do użytkowników Internetu, którzy już interesowali się naszym sklepem i naszymi produktami. Jesteśmy przekonani, że wyświetlenie spersonalizowanej, korelującej z zainteresowaniami reklamy jest dla użytkownika Internetu ciekawsze, niż reklamy nie mającej żadnych nawiązań personalnych. Wyświetlanie takich reklam na stronach naszych partnerów następuje w oparciu o technologię ciasteczek i analizę poprzednich zachowań użytkownika. Ta forma reklamy jest realizowana w pełni spseudonimizowana. Nie kojarzy się profili użytkowania z danymi osobowymi osoby, której dane dotyczą.

Korzystając z naszych stron użytkownik zgadza się na użycie tzw. ciasteczek i tym samy na zbieranie, zapisywania i wykorzystywanie danych o sposobie korzystania z Internetu. Ponadto dane w ciasteczkach zachowywane są także po zakończeniu sesji przeglądania, aby można je było ponownie wywołać np. przy kolejnych odwiedzinach strony. Zgodę tę użytkownik może w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość, odmawiając w ustawieniach przeglądarki przyjmowania ciasteczek.

Remarketing Google
Korzystamy z technologii remarketingu firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Technologia ta pozwala zwracać się ponownie z ukierunkowaną reklamą na stronach partnerów sieci Google do użytkowników, którzy już odwiedzili nasze strony internetowe i usługi online i interesowali się naszą ofertą. Wyświetlanie reklam następuje na podstawie ciasteczek, to jest małych plików tekstowych, zapisanych na dysku użytkownika. Pliki te umożliwiają analizowanie zainteresowań użytkownika podczas wizyt na stronach internetowych i wykorzystywać te informacje do ukierunkowanego oferowania produktów i prezentowania reklam.

Nie chcąc otrzymywać takich reklam dobieranych do jego zainteresowań, użytkownik może zdezaktywować stosowanie ciasteczek przez Google do tych właśnie celów, otwierając stronę https://adssettings.google.de/authenticated . Alternatywnie można zdezaktywować stosowanie ciasteczek przez osoby trzecie, otwierając stronę Network Advertising Initiative (Inicjatywy Reklamy Sieciowej) pod adresem http://www.networkadvertising.org/choices i postępując zgodnie z podanymi tam wskazówkami o sposobie wycofania zgody (Opt-Out). Szczegółowe informacje o remarketingu Google oraz Deklarację Ochrony Danych Google można przeczytać pod adresem: http://www.google.com/privacy/ads.

Korzystając z naszych ofert użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych o użytkowniku przez Google, w sposób tu opisany i w wymienionym tu celu. Zwracamy uwagę, że Google kieruje się własnymi wytycznymi ochrony danych, które są niezależne od deklarowanych przez nas. Nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za te wytyczne i metody.

Remarketing na Facebooku
Na tej stronie stosowany jest remarketing wzgl. funkcja „Custom Audience“ Facebooka. Funkcja ta pozwala nam zwracać się do odwiedzających nasze strony z ukierunkowaną reklamą, wyświetlając im przy wizytach na Facebooku zindywidualizowane, zgodne z ich zainteresowaniami reklamy. Do przeprowadzenia analizy sposobu korzystania ze stron internetowych, która jest podstawą do wybrania zgodnych z zainteresowaniami ogłoszeń reklamowych, Facebook stosuje tak zwane ciasteczka.

W tym celu Facebook zapisuje w przeglądarce internetowej użytkownika naszej strony mały plik z ciągiem cyfr. Poprzez tę liczbę rejestruje się użytkownika i zanonimizowane dane o korzystaniu ze strony internetowej. Nie są rejestrowane żadne dane osobowe użytkownika strony. Przy następnej wizycie na Facebooku użytkownikowi takiemu wyświetlane są reklamy, z dużym prawdopodobieństwem zgodne z poprzednio wywoływanymi rodzajami produktów i informacji.

Nie chcąc, aby dane były dalej zbierane przez Facebook, można odmówić zapisywania ciasteczek korzystając z następującego linku: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads. Przy korzystaniu z kilku przeglądarek należy procedurę tę wykonać osobno dla każdej z nich.

Benhauer Sp z o.o.
Jest to System informatyczny Online służący do automatyzacji działań marketingowych. Siedziba Firmy Benhauer Sp. z o.o.: ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków. System przechowuje, monitoruje i buduje profile behawioralne użytkowników strony viessmann.pl. W systemie tym informacje o ruchu kontaktu na stronie www są czerpane z trzech podstawowych źródeł:

Pliki monitorujące typu Cookies
Adres IP odwiedzającego
Dodatkowe dane protokołu HTTP/HTTPS
Dane z formularzy oraz niektórych plików cookies przechowywane są w systemie Benhauer sp. z o.o w sposób uniemożliwiający do nich dostęp i/lub odszyfrowanie. Zgodę na przetwarzanie danych można zmienić w każdej chwili poprzez kliknięcie w link w dowolnej otrzymanej wiadomości mail. W ramach Polityki Prywatności żadna z informacji o użytkowniku nie będzie nikomu odsprzedana czy przekazana bez jego zgody, w przypadku niektórych formularzy gdzie przekazanie danych jest konieczne należy potwierdzić dodatkową zgodę na takie działanie.

Polityka AntySpamowa znajduje się pod poniższym linkiem:
https://www.salesmanago.pl/marketing-automation/Polityka_antyspamowa_SALESmanago_Marketing_automation.htm.

III. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą

Niniejsza część Deklaracji Ochrony Danych zawiera dodatkowe informacje o wykonywaniu praw osoby, której dane dotyczą, wobec firmy Viessmann.

Tożsamość osoby
Zapewnienie praw wg RODO osobom, których dane dotyczą, może wymagać ze strony Viessmann zażądania wyrywkowo lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości dodatkowych informacji do danych zebranych w zw. z korzystaniem z serwisu www.viessmann.pl, celem weryfikacji tożsamości tej osoby. Dotyczy to zwłaszcza przypadków otrzymania żądania informacji w formie elektronicznej, gdy informacje o nadawcy nie pozwalają wnioskować o istnieniu odnośnej osoby fizycznej.

Prawo do informacji, sprzeciwu, sprostowania i usunięcia danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do bezpłatnej informacji o zapisanych danych, dotyczących jej osoby, pochodzenia i odbiorców tych informacji, oraz celu zapisywania. W tym celu prosimy zwracać się do:

Pełnomocnik Zarządu ds. ochrony danych osobowych:
Viessmann Sp. z o.o.
Ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
Telefon: 713607190
E-Mail: symm@viessmann.pl

Przy niepoprawnych danych osobowych można zażądać ich sprostowania. Jeśli dane osobowe są niekompletne, można zażądać ich uzupełnienia.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili sprzeciwić się zbieraniu, przetwarzaniu i/lub wykorzystywaniu jej danych . Prosimy jednak przy tam wziąć pod uwagę poprzednie części Deklaracji Ochrony Danych. Ponadto osobie tej przysługuje ustawowe prawo do sprostowania i skasowania swoich danych osobowych. W takich wypadkach prosimy zwracać się pod: marketing@viessmann.pl.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dalsze informacje – dane kontaktowe
Zaufanie użytkowników jest dla nas sprawą bardzo cenną. Dlatego chcemy zawsze pozostawać do dyspozycji w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W razie pytań, na które w niniejszej Deklaracji Ochrony Danych nie znaleziono odpowiedzi, lub jeśli potrzebne są dalsze, pogłębiające informacje, prosimy o nawiązanie kontaktu z nami:

Pełnomocnik Zarządu ds. ochrony danych osobowych
Viessmann Sp. z o.o.
Ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
Telefon: 713607190
E-Mail: symm@viessmann.pl

Wskazówka bezpieczeństwa
Staramy się, stosując wszelkie możliwości techniczne i organizacyjne, tak przechowywać Państwa dane osobowe, aby nie były one dostępne dla osób trzecich. Przy komunikowaniu się przez pocztę elektroniczną nie możemy jednak zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych, dlatego w przypadku informacji poufnych zalecamy Państwu skorzystanie ze zwykłej drogi pocztowej.

Zmiana polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności, w przypadku istotnych przyczyn zewnętrznych (np. zmiany obowiązujących przepisów prawa). Aktualnie obowiązująca wersja polityki prywatności jest dostępna zawsze pod adresem: https://www.viessmann.pl/pl/deklaracja-ochrony-danych.html

super babka logo białe

Wyjątkowe miejsce. Źródło informacji dla kobiet. Podpowiadamy, jak stworzyć wymarzony dom zgodnie z ekologicznymi rozwiązaniami.