Pompa ciepła w praktyce: projekt, montaż, formalności

Spis treści

Pompy ciepła to urządzenia grzewcze cenione za niskie koszty eksploatacji, komfort obsługi oraz aspekty ekologiczne. O czym warto pamiętać na etapie ich doboru, montażu i użytkowania?  

Oferta ekologicznych urządzeń grzewczych z roku na rok powiększa się. Na rynku pojawiają się coraz nowsze i udoskonalane wersje pomp ciepła, które oferują nam nie tylko wysoki komfort cieplny, ale również użytkowy. Aby w pełni korzystać z ich zalet ważne jest odpowiednie zaprojektowanie instalacji i dobór mocy urządzenia.  
Kwestią istotną dla użytkownika jest również fachowy montaż pompy ciepła wykonany przez odpowiednio wykwalifikowanego instalatora oraz formalności, których należy dopełnić po jej zakupie i uruchomieniu.  

Jak uniknąć błędów zwiększających koszty ogrzewania?  

Instalacja z pompą ciepła wymaga starannego zaprojektowania – dostosowania jej pracy do wymagań i potrzeb domowników. Wszelkie niedopowiedzenia na etapie projektowania systemu grzewczego mogą sprawić, że faktyczne koszty eksploatacji pompy ciepła mogą być nawet dwukrotnie wyższe niż zakładano.  
Za właściwe zaprojektowanie i wykonanie instalacji ogrzewania domu odpowiedzialny jest projektant i instalator. Ale przyszły właściciel pompy ciepła również może popełnić kilka „błędów”, które sprawią, że nie będzie on zadowolony z takiego sposobu ogrzewania. Zalicza się do nich m.in.: utrzymywanie wyższej temperatury w pomieszczeniach niż zakładano (np. 23°C,  zamiast projektowanej 21°C), zwiększone zużycie ciepłej wody użytkowej (np. 300 litrów/dobę, zamiast projektowanego 200 litrów/dobę), wymagana wyższa temperatura c.w.u. (np. 55°C zamiast projektowanej 45°C), zastosowanie ogrzewania mieszanego (grzejniki i podłogówka), które wymaga wody grzewczej o temperaturze 55°C, zamiast podłogówki o temperaturze zasilania 35°C.

Błędów polegających na niedostosowaniu założeń projektowych do faktycznych wymagań użytkowników można uniknąć projektując instalację, która uwzględnia rzeczywiste warunki pracy pompy ciepła. Znając dokładne potrzeby mieszkańców dotyczące m.in. temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach czy zużycia ciepłej wody oraz jej temperatury, projektant dobierze pompę ciepła o odpowiedniej mocy, a w przypadku urządzeń typu solanka/woda zaprojektuje również wymiennik gruntowy właściwej wielkości. 

Kto może zainstalować pompę ciepła?  

Pompy ciepła dzielą się na urządzenia hermetycznie i niehermetycznie zamknięte. Podział ten oznacza konkretne wytyczne dotyczące m.in. ich montażu. Urządzenie hermetycznie zamknięte może zostać zainstalowane przez osobę posiadającą uprawnienia producenta do montażu i uruchomienia pomp ciepła. W przypadku urządzeń typu split (czyli składających się z dwóch jednostek), które są pompami ciepła niehermetycznie zamkniętymi, uruchomienie musi być wykonane przez osobę posiadającą certyfikat dla personelu, popularnie nazywany uprawnieniami f-gazowymi. Sam montaż pompy ciepła typu split, prowadzenie rurociągu chłodniczego pomiędzy jednostkami, lecz bez ich finalnego podłączenia można zlecić instalatorowi bez certyfikatu. Instalator, który łączy jednostki pompy ciepła musi natomiast posiadać certyfikat f-gazowy.  

Pompa ciepła poza ogrzewaniem domu darmową energią pochodzącą z otaczającego ją powietrza, w letnie upalne dni, może również w energooszczędny sposób chłodzić wnętrza domu. 

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o modernizacji z pompą ciepła powinniśmy również wykonać szczegółową analizę ekonomiczną dla swojego domu, co pozwoli nam realnie ocenić, czy pompa ciepła w naszym przypadku będzie faktycznie najlepszym rozwiązaniem. Jeśli nie wiemy od czego zacząć, warto zwrócić się o pomoc do specjalistów. Viessmann oferuje możliwość skorzystania z darmowego wsparcia ekspertów, którzy przygotuję propozycję i wycenę systemu grzewczego dla Twojego domu >>> tutaj.

Możemy też sami skorzystać z dostępnego na stronie >>> konfiguratora i bezpłatnie skonsultować się ze specjalistą w sprawie wyboru urządzenia. 

Kupiłeś pompę ciepła? Sprawdź, czy musisz ją zarejestrować 

Jednym z obowiązków właściciela/użytkownika pompy ciepła jest jej rejestracja. Polega ona na założeniu tzw. Karty urządzenia w Centralnym Rejestrze OperatorówObowiązek rejestracji dotyczy zarówno nowych pomp ciepła, jak i tych pracujących od wielu lat, które zawierają określoną ilość czynnika chłodniczego. 

Rejestracji wymaga urządzenie, które zawiera co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2, dla urządzeń niehermetycznie zamkniętych (pompy ciepła typu split) oraz co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2, dla urządzeń hermetycznie zamkniętych.  Informacje o tym, czy dana pompa ciepła jest hermetycznie zamknięta, czy nie, a także o ilości znajdującego się w niej czynnika chłodniczego znaleźć można w danych technicznych urządzenia oraz na tabliczce znamionowej znajdującej się na pompie ciepła. Rejestracji należy dokonać do 15 dni od daty dostarczenia pompy ciepła typu monoblok i do 15 dni od uruchomienia pompy ciepła typu split. Warto o tym pamiętać, ponieważ nieprzestrzeganie związanych z tym przepisów wiąże się niestety z karami finansowymi.  

super babka logo białe

Wyjątkowe miejsce. Źródło informacji dla kobiet. Podpowiadamy, jak stworzyć wymarzony dom zgodnie z ekologicznymi rozwiązaniami.