Prąd domowej produkcji

Spis treści

Opłaty za energię elektryczną stanowią stałe obciążenie domowego budżetu. Istnieje jednak sposób, który pozwala skutecznie obniżyć wysokość rachunków za prąd. Jest nim montaż instalacji fotowoltaicznej, przetwarzającej darmową energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Decydując się na jej wykonanie każdy z nas może stać się wytwórcą własnego prądu, za który nie trzeba płacić.  

Głównymi elementami instalacji fotowoltaicznej, czyli tzw. systemu PV, są montowane najczęściej na dachu budynku panele oraz inwerter. Promienie słoneczne padające na ogniwa paneli fotowoltaicznych powodują powstanie zjawiska fotoelektrycznego, w wyniku którego wytwarzane jest napięcie elektryczne i następuje przepływ prądu stałego przez obwód. Prąd stały jest zamieniany przez inwerter w prąd przemienny, zgodny z siecią energetyczną.  
Wytworzoną w warunkach domowych energię elektryczną możemy wykorzystywać na potrzeby własne. Jej nadwyżki mogą też być przekazywane do publicznej sieci energetycznej.  

Korzyści z montażu instalacji fotowoltaicznej 

Fotowoltaika umożliwia nam stworzenie własnej, domowej elektrowni produkującej prąd do zasilania wszystkich urządzeń i sprzętów. Tym samym pozwala znacznie ograniczyć ilość energii kupowanej z sieci, co wiąże się ze sporymi oszczędnościami, zwłaszcza przy wciąż rosnących cenach prądu. Co ważne, już niewielki system fotowoltaiczny, składający się z kilku paneli zapewni nam nie małe korzyści w skali roku. Warto też wiedzieć, że instalacja fotowoltaiczna jest najbardziej ekologicznym systemem pozyskiwania energii elektrycznej – korzysta bowiem ze źródła odnawialnego, jakim jest energia promieniowania słonecznego. Nie generuje przy tym zanieczyszczeń ani hałasu. Jest całkowicie bezpieczna i bezobsługowa. Tym, co przemawia dodatkowo za montażem systemu fotowoltaicznego jest stosunkowo szybki zwrot kosztów inwestycji. Przy obecnych możliwościach dofinansowania, inwestycja w system PV zwraca się już po kilku latach.  

Instalacja fotowoltaiczna podłączona do sieci energetycznej

To tak zwana instalacja ON-GRID. Decydując się na takie rozwiązanie możemy przekazywać do sieci nadwyżki wyprodukowanego przez nas prądu i odbierać je praktycznie w dowolnym momencie. 
Jak to działa? Prąd wytwarzany przez instalację fotowoltaiczną w pierwszej kolejności wykorzystywany jest na potrzeby domowych urządzeń – np. pompy ciepła, elektrycznego ogrzewania podłogowego, oświetlenia, sprzętów RTV i AGD. Nadwyżki prądu, które nie zostały na bieżąco spożytkowane – czyli na przykład wytworzone w ciągu dnia pod nieobecność domowników, są oddawane do sieci, z którą podpisaliśmy umowę. Tam nasz prąd solarny jest niejako magazynowany. Możemy go odebrać w dogodnym dla nas okresie w ciągu roku, np. w pochmurnych miesiącach jesiennych czy zimowych, kiedy to występuje znacznie mniejsze nasłonecznienie i produkcja prądu z energii słonecznej jest ograniczona.  
Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci przynosi dwie zasadnicze korzyści:  

  • zapewnia maksymalne wykorzystanie wytwarzanego prąd na potrzeby własne bez konieczności zakupu i montażu kosztownych lokalnych akumulatorów energii;
  • pozwala zredukować do minimum roczne wydatki związane z zakupem energii elektrycznej z sieci.  

System opustów – zasady rozliczeń z siecią 

Rozliczenia użytkownika instalacji PV z siecią energetyczną odbywają się w tzw. systemie opustów. Za magazynowanie nadwyżek energii sieć będzie pobierać od nas pewną prowizję. W przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy nie większej niż 10 kW jest to 20% przekazanej energii. Tak więc z 1 kWh energii oddanej do sieci elektroenergetycznej, będziemy mogli odebrać 0,8 kWh. Pozostałe 0,2 kWh zostanie w sieci jako opłata za korzystanie z usługi „przechowywania” prądu. Co ważne za jego przesył do i z sieci nie będziemy ponosić dodatkowych opłat. Ponadto każdy użytkownik instalacji fotowoltaicznej do 40 kW, decydując się na podłączenie jej do sieci, zyskuje 15-letnią gwarancję opustów liczoną od momentu uruchomienia systemu (ale nie dłużej niż do końca 2035 roku). Nie ma więc ryzyka, że w najbliższych latach system opustów przestanie obowiązywać. 

Dobór mocy 

Jeśli planujemy wykonanie systemu fotowoltaicznego pamiętajmy, że jego przewymiarowanie nie jest opłacalne. Instalacja o zbyt dużej mocy, wytwarzająca duże nadwyżki, nie przyniesie nam korzyści, ponieważ energia nieodebrana z sieci w ciągu roku będzie przepadać na rzecz zakładu energetycznego. Przewymiarowanie instalacji będzie też oznaczało wydłużenie okresu zwrotu kosztów inwestycyjnych. Moc instalacji powinna być więc dobrana w taki sposób, aby ilość wytwarzanej przez nią energii w ciągu roku nie przekraczała rocznego zużycia energii elektrycznej w budynku. Dzięki temu instalacja fotowoltaiczna będzie wykorzystywana w najbardziej optymalny sposób. 

Więcej na ten temat prądu dzięki słońcu dowiecie się >>> tutaj!

super babka logo białe

Wyjątkowe miejsce. Źródło informacji dla kobiet. Podpowiadamy, jak stworzyć wymarzony dom zgodnie z ekologicznymi rozwiązaniami.