Jak skorzystać z programu „Czyste Powietrze”?

Spis treści

Program „Czyste Powietrze” powstał w trosce o środowisko. Celem programu jest poprawa jakości powietrza w Polsce oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Jakie kroki należy podjąć, aby skorzystać w dotacji?

Podstawowym celem programu „Czyste Powietrze” jest efektywne zarządzanie energią za pomocą między innymi:

 • Dofinansowania do pieców i kotłów – chodzi o wymianę tych starych, na nowoczesne spełniające najwyższe normy.
 • Dotacji na ocieplenie domu – odpowiednia izolacja nie pozwala na przenikanie ciepła na zewnątrz i zapobiega marnowaniu energii i tym samym obniża rachunki za prąd.
 • Dotacji do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej – dzięki temu i odpowiedniemu ociepleniu można zmniejszyć wydatki na ogrzewanie nawet o 40%.
 • Pożyczek na instalacje odnawialnych źródeł energii.

Dla kogo przeznaczony jest program?

Program Czyste Powietrze jest przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100.000 zł.

Kwota dofinansowania

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Zakres wsparcia

Program przewiduje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Przewiduje również wsparcie finansowe przedsięwzięć mających na celu termomodernizację budynków.

Jakie należy spełnić warunki, aby uzyskać dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”?

Pierwszym krokiem w drodze do uzyskania dofinansowania jest zweryfikowanie potrzeb budynku. Możesz je poznać dzięki przeprowadzeniu audytu energetycznego lub też uproszczonej analizy energetycznej oraz złożenie wniosku.

Drugi krok to wyrażenie zgody na wizytę kontrolerów z NFOŚiGW(Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)/WFOŚiGW (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Regulamin programu „Czyste Powietrze” zakłada prace związane z wymianą starego, najczęściej kotła węglowego na nowoczesne i ekologiczne urządzenie, np. pompy ciepła.

Trzecim krokiem udziału w programie jest podpisanie umowy na dotację lub pożyczkę. W przypadku kredytu warunki spłaty ustala bank, który udziela kredytu z własnych środków.

Ostatni etap to realizacja inwestycji.

Jak skorzystać z programu „Czyste Powietrze” bez wychodzenia z domu:

 1. Wejdź na rządowy portal gov.pl (zakładka „Nieruchomości i środowisko”, a następnie opcja „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”)
 2. Kliknij przycisk: ZŁÓŻ WNIOSEK (przeniesiesz się na gwd.nfosigw.gov.pl)
 3. Zaloguj/zarejestruj się za pomocą login.gov.pl (przeniesiesz się na stronę login.gov.pl)
 4. Wybierz sposób logowania.
 5. Utwórz i wypełnij wniosek o dofinansowanie.
 6. Sprawdź wypełniony wniosek.
 7. Dołącz wymagane załączniki w formie skanów lub dokumentów elektronicznych.
 8. Podpisz wniosek elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.
 9. Wyślij dokumenty, czyli wniosek z załącznikami (potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na e-mail)

Jak skorzystać z programu „Czyste Powietrze” w urzędzie:

 1. Zaloguj się na Portalu Beneficjenta dostępnym na stronie internetowej właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 2. Pobierz edytowany formularz PDF wniosku.
 3. Wypełnij wniosek.
 4. Zweryfikuj wypełniony wniosek.
 5. Złóż wniosek na skrzynkę podawczą Portalu Beneficjenta.
 6. Wydrukuj wniosek.
 7. Dołącz wymagane załączniki.
 8. Podpisz wniosek.
 9. Złóż wniosek osobiście, drogą pocztową lub kurierem do właściwego WFOŚiGW (Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) lub jego oddziału bądź gminy, która zawarta porozumienie o realizacji programu.

Zobacz rekomendowane przez nas >>> urządzenia, które są na liście zielonych urządzeń programu „Czyste Powietrze”. Wiszące kondensacyjne kotły gazowe, kotły kompaktowe z wbudowanym zasobnikiem c.w.u., pompy ciepła powietrze/woda w wersji Split, pompy ciepła powietrze/woda w wersji Monoblok oraz pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej.

UWAGA! Od 1. lipca 2021 r. dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie o 229 zł niż obecnie, czyli do 2 189 zł. Z kolei dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy podwyższy się o 164 zł niż obecnie, czyli do 1564 zł na osobę.

Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli otrzyma bezzwrotną dotację wynoszącą do 37 tys. zł.

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca 2021! Aby zatem otrzymać dotację, wnioskujący musi do 31 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o dofinansowanie na kocioł na węgiel, kupić go i zamontować.

super babka logo białe

Wyjątkowe miejsce. Źródło informacji dla kobiet. Podpowiadamy, jak stworzyć wymarzony dom zgodnie z ekologicznymi rozwiązaniami.