Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Spis treści

Problem smogu dotyczy mieszkańców wielu obszarów kraju. Jak szybko się z nim uporamy zależy od naszych decyzji, dotyczących przede wszystkim sposobu ogrzewania domów. Aby uporać się z poważnym problemem, jakim jest zła jakość powietrza, powinnyśmy zadbać o to, aby domy, w których mieszkamy były budynkami zdrowymi. Zdrowy dom nie zatruwa swoich mieszańców ani środowiska. Nie emituje do atmosfery groźnych dla zdrowia spalin, a do ogrzewania wykorzystuje urządzania bazujące na odnawialnych źródłach energii (OZE).

Walka ze smogiem również w naszym kraju jest wspomagana poprzez programy, które m.in. umożliwiają inwestorom uzyskanie dofinansowania na działania proekologiczne. Taką inicjatywą jest funkcjonujący obecnie program Czyste Powietrze”, skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych i osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Jego głównym celem jest zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne, dlatego skupia się m.in. na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe, termomodernizacji budynków jednorodzinnych oraz wspomaganiu inwestycji w odnawialne źródła energii, w tym również w pompy ciepła i fotowoltaikę. Planując budowę domu lub zmianę źródła ciepła w istniejącym budynku, warto więc ubiegać się o dofinansowanie.

Od 1 lipca 2021 roku zostały wprowadzone zmiany w programie Czyste Powietrze”. Uzyskanie dotacji na kocioł węglowy będzie możliwe jedynie do 31 grudnia 2021 roku. Dodatkowo od 1 lipca 2021 roku planowanie jest zwiększenie progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji.

Szczegóły dotyczące usunięcia dotacji na kocioł węglowy:

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” jest możliwy tylko do 31 grudnia 2021 roku.

Okres przejściowy do końca roku 2021 związany jest z tym, że program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Wszyscy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r. będą mieli ten koszt zakwalifikowany do dotacji.

Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem:

  • Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.
  • Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.
  • Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r.

Powyższy warunek nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie (1 lipca 2021 r.).

Od 1 stycznia 2022 roku nie będzie można otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego w programie „Czyste Powietrze”.

Uzasadnienie wprowadzenia zmian:

  • Wytyczne Komisji Europejskiej,
  • Zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu,
  • Obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego – węgla.

Szczegóły dotyczące podwyższenia progu dofinansowania:

  • Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli do 37 tys. zł.
  • Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury, czyli do 2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie).
  • Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na poziomie 125 proc. najniższej emerytury na osobę, czyli do 1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie).
  • Planuje się, że podwyższenie progów dochodowych będzie obowiązywało od 1 lipca 2021 r., czyli po wprowadzeniu odpowiednich zapisów w programie „Czyste Powietrze”.

Dodatkowo, aby dobrze dobrać nowe urządzenie grzewcze, warto skorzystać z pomocy fachowców. Firma Viessmann oferuje pomoc kompetentnych doradców, którzy nie tylko dobiorą odpowiednie urządzenie grzewcze do zapotrzebowania klienta, ale wesprą również w przejściu przez całą procedurę przyznania dotacji. Viessmann posiada bardzo szeroką ofertę, która odpowie na wszelkie zapotrzebowanie – od kotłów gazowych, pompy ciepła po moduły fotowoltaiczne

Viessmann współpracuje ze specjalistami w zakresie instalacji, konserwacji i serwisu urządzeń firmowych – na obszarze Polski prowadzi sieć sprzedaży, w ramach której poleca zaufanych partnerów branżowych. Na stronie internetowej producenta dostępny jest również Konfigurator produktów”, który umożliwia samodzielny, wstępny dobór urządzenia z oferty firmy Viessmann i wysłanie zapytania ofertowego do partnera Viessmann.

super babka logo białe

Wyjątkowe miejsce. Źródło informacji dla kobiet. Podpowiadamy, jak stworzyć wymarzony dom zgodnie z ekologicznymi rozwiązaniami.