Program „Czyste Powietrze” po nowemu

Spis treści

Czyste Powietrze to program, który oferuje dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy ekologiczne. Obowiązuje od 3 stycznia 2023 roku. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić i ile pieniędzy przysługuje w Programie Czyste Powietrze 3.0.

Program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych. Obejmuje dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła. Od stycznia 2023 roku weszła w życie nowa, trzecia edycja programu.

Co oferuje Program Czyste Powietrze w nowej odsłonie?

Czyste Powietrze 3.0 to gwarancja większego wsparcia na zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez wprowadzenie dodatkowych zachęt finansowych. W ramach nowej odsłony programu można otrzymać dotacje na poziomie 67 200 tys PLN, 100 200 PLN, i 136 200 PLN z uwzględnieniem dotacji na wykonanie audytu energetycznego. Można się również ubiegać o podwyższone dofinansowanie na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, takich jak wymiana okien lub ocieplenie. Dodatkowo, istnieje możliwość przeprowadzenia termomodernizacji budynku bez wymiany źródła ciepła – do tej pory nie było to możliwe!

Od wybranej przez wnioskodawcę opcji zależy poziom maksymalnej kwoty dofinansowania. W poprzednich edycjach sfinansować można było odpowiednio od 30% do 50% (część pierwsza) i od 60% do 75% (część druga) kosztów. W przypadku trzeciej edycji programu dofinansowane ma sięgnąć do 90% kosztów kwalifikowanych.

Kto może skorzystać z Programu Czyste Powietrze 3.0?

Z programu Czyste Powietrze 3.0 mogą skorzystać gospodarstwa domowe wieloosobowe, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 900 złotych oraz gospodarstwa jednoosobowe – osiągające dochód niższy niż 1260 złotych. Wprowadzenie takich wymogów oznacza, że z trzeciej edycji programu skorzystają głównie najuboższe gospodarstwa domowe. Dodatkowo, do uczestnictwa w programie uprawnia prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Obowiązkowy audyt energetyczny i pominięcie ścieżki bankowej – czyli co jeszcze zmieniło?

Istotną zmianą w stosunku do dwóch poprzednich edycji jest obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego. Obowiązkiem i warunkiem otrzymania dotacji będzie wykonanie wszystkich elementów wskazanych w wariancie audytu, który gwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej na cele ogrzewania budynku do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok) lub o minimum 40%. Wykonanie audytu będzie dofinansowane.

Utrzymane zostanie prefinansowanie inwestycji – pierwsza transza będzie trafiała na konto wykonawcy już 14 dni po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Mając na uwadze skromniejsze możliwości finansowe beneficjentów, zwiększona została jednak liczba transz rozliczeń z instytucjami finansującymi. Poprzednio były to trzy transze, a teraz program pozwoli na rozliczenie się w pięciu transzach.

Kolejna zmiana w stosunku do poprzednich edycji programu to rezygnacja z tzw. ścieżki bankowej. Oznacza to, że wszystkich beneficjentów obowiązuje ten sam okres realizacji przedsięwzięcia – do 36 miesięcy.

Jak złożyć wniosek o dotację w ramach Programu Czyste Powietrze 3.0?

Z uwagi na brak obowiązywania ścieżki bankowej, nie będzie już możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem banku. Wnioski o dotację będzie można składać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Zmiany obowiązują od 3 stycznia 2023 roku.

super babka logo białe

Wyjątkowe miejsce. Źródło informacji dla kobiet. Podpowiadamy, jak stworzyć wymarzony dom zgodnie z ekologicznymi rozwiązaniami.