Program Czyste Powietrze Plus – jakie dofinansowanie?

Spis treści

15 lipca 2022 roku rusza nabór wniosków do programu „Czyste Powietrze Plus”. Umożliwia on właścicielom domów jednorodzinnych ubiegających się o dotację na wymianę źródła ciepła oraz ocieplenie domu wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Maksymalna kwota dotacji w programie Czyste Powietrze + wynosi 79 000 zł.

Jaki jest cel programu?

Celem programu „Czyste Powietrze Plus” jest podobnie, jak u jego poprzednika – „Czyste Powietrze”, poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez:

  • wymianę przestarzałych pieców grzewczych tzw. kopciuchów, na nowe bardziej ekologiczne źródła ciepła;
  • poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dopłatami objęte są prace termomodernizacyjne budynku oraz wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, takie jak m.in.:

  • pompy ciepła (w tym pompy ciepła powietrzne i pompy ciepła gruntowe) do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.;
  • kotły gazowe kondensacyjne;
  • kotły olejowe kondensacyjne;
  • kotły na pellet drzewny;
  • kotły zgazowujące drewno;
  • ogrzewanie elektryczne.

Program Czyste Powietrze + wprowadza rozwiązanie finansowe, bardzo korzystne dla nowych beneficjentów o niższych dochodach. Jest nim prefinansowanie inwestycji, czyli możliwość uruchomienia dotacji jeszcze przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych. Częściowa wypłata środków „z wyprzedzeniem” pozwoli wymienić stary piec (tzw. „kopciucha”) oraz wykonać ocieplenie domu osobom mniej zamożnym, które dotychczas nie miały możliwości zrealizowania całości inwestycji z własnych środków.

Wysokość dotacji w programie Czyste Powietrze Plus

Na program Czyste Powietrze Plus przeznaczono kwotę 1,8 miliarda złotych. Szacuje się, że skorzysta z niego 37 tysięcy rodzin w całej Polsce, które jeszcze tego lata i jesienią będą mogły rozpocząć termomodernizację swoich domów i przejść na bardziej ekologiczne ogrzewanie.

Program Czyste Powietrze + zakłada dwa poziomy finansowania:

• poziom podwyższony – z maksymalną kwotą dotacji wynoszącą 47 tys. zł przewidziany jest dla wnioskodawców, których średniomiesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego wynosi:

– do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

– do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

• poziom najwyższy – z maksymalną kwotą dotacji wynoszącą 79 tys. zł przewidziany jest dla wnioskodawców, których średniomiesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego wynosi:

– do 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

– do 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Jak będzie wypłacana dotacja?

Warunkiem uruchomienia dotacji jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji jest przesłanie wraz z wnioskiem umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac w budynku. W ramach inwestycji można będzie podpisać umowy z trzema wykonawcami. Będą one mogły zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych.

Po rozpatrzeniu wniosku (w ciągu 14 dni od jego złożenia) WFOŚiGW wypłaci wykonawcy zaliczkę w wysokości 50% maksymalnej kwoty dotacji przypadającej dla danego wykonawcy. Kwota ta zostanie przelana na jego konto w ciągu 2 tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem.

Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia beneficjent składa końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę i protokół odbioru (który będzie dokumentował wykonanie całości prac) oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjenta.

W ciągu 30 dni od daty złożenia końcowego wniosku zostanie wypłacone pozostałe 50% przyznanej kwoty dotacji.

Gdzie składać wniosek o dotację z programu Czyste Powietrze +?

Wnioski o dotację z programu Czyste Powietrze + można składać od 15.07.2022 r. za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) .

super babka logo białe

Wyjątkowe miejsce. Źródło informacji dla kobiet. Podpowiadamy, jak stworzyć wymarzony dom zgodnie z ekologicznymi rozwiązaniami.