Program „Ciepłe Mieszkanie” z istotnymi zmianami

Spis treści

Ruszyła czwarta część programu „Ciepłe Mieszkanie”, adresowana do wspólnot mieszkaniowych. Budżet tej edycji programu wyniesie 1,75 mld zł. Nabór wniosków rozpoczął się 29 września i jest dostępny dla mieszkańców kamienic, wspólnot mieszkaniowych oraz lokatorów mieszkań komunalnych.

Program „Ciepłe Mieszkanie” to kontynuacja działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce, skierowany do mieszkańców budynków wielorodzinnych. Program umożliwia modernizację budynków pod względem efektywności energetycznej. Dofinansowanie obejmuje m.in. wymianę przestarzałych pieców na kotły gazowe, kotły na pellet drzewny, pompy ciepła, a także termomodernizację budynków, montaż instalacji fotowoltaicznych oraz wymianę okien i drzwi.

Warto zaznaczyć, że program „Ciepłe Mieszkanie” zyskał ogromne zainteresowanie już od momentu swojego startu w lipcu 2022 roku. Program został rozszerzony o wspólnoty mieszkaniowe i lokale komunalne.

Progi dofinansowania

Program „Ciepłe Mieszkanie” składa się z czterech części, pierwsze trzy dedykowane osobom fizycznym, dla których obowiązują trzy poziomy dofinansowania uzależnione od dochodów oraz ostatnia, czwarta część, dla wspólnot. Nowa edycja programu wprowadza także preferencyjne warunki dla mieszkańców gmin najbardziej zanieczyszczonych. Kwoty dotacji zostały zwiększone w drugim naborze o około 10%. Dzięki temu program ma jeszcze większy potencjał wpływu na poprawę jakości życia mieszkańców polskich miast oraz ochronę środowiska.

  • podstawowy poziom dofinansowania – przy dochodach do 135 tys. zł rocznie – to szansa na dotację do 16,5 tys. zł, nie więcej niż 30 proc. kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny oraz do 35 proc. w przypadku lokali z gmin najbardziej zanieczyszczonych (do 19 tys. zł).
  • podwyższone dotacje przewidziano przy dochodach do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2651 zł w jednoosobowym (chodzi o przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego) – dotacja do 27,5 tys. zł, do 60 proc. kosztów kwalifikowanych lub 29,5 tys. zł (do 65 proc. kosztów), jeśli to lokal z listy gmin najbardziej zanieczyszczonych.
  • najwyższe wsparcie otrzymają ci, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego – jest szansa na 41 tys. zł wsparcia (do 90 proc. kosztów kwalifikowanych) lub 43,9 tys. zł (95 proc. kosztów) dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Czwarta część programu, adresowana do wspólnot mieszkaniowych, to szansa na dotację maksymalnie do 60 proc. kosztów kwalifikowanych. Do 350 tys. zł wsparcia można uzyskać w przypadku kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła, do 360 tys. zł jeśli przedsięwzięcie obejmuje dodatkowo zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 tys. zł dla zadania uwzględniającego pompy ciepła) oraz do 150 tys. zł, jeśli projekt zakłada tylko termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła.

super babka logo białe

Wyjątkowe miejsce. Źródło informacji dla kobiet. Podpowiadamy, jak stworzyć wymarzony dom zgodnie z ekologicznymi rozwiązaniami.