Program Ciepłe Mieszkanie – dofinansowanie do termomodernizacji mieszkań w budynkach wielorodzinnych

Spis treści

21 lipca 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił nabór wniosków w programie Ciepłe Mieszkanie, umożliwiający uzyskanie dofinansowania na termomodernizację mieszkań. Program ten jest zbieżny z programem Czyste Powietrze, z tą różnicą, że jego beneficjentami mogą zostać właściciele lokali w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Na ten cel finansowany ze środków NFOŚiGW przeznaczono budżet w wysokości 1,4 mln zł.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności energetycznej w co najmniej 80 tys. lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Beneficjenci programu Ciepłe Mieszkanie

• Beneficjentami końcowymi programu Ciepłe Mieszkanie są osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym.

• Mogą to być osoby posiadające jedno lub więcej mieszkań w jednej lub kilku lokalizacjach. Z możliwości przeprowadzenia remontu instalacji grzewczej z wykorzystaniem środków z programu mogą zatem skorzystać również osoby zarządzające grupą mieszkań.

Inwestycje z dotacją

Dofinansowanie na termomodernizację mieszkań w budynkach wielorodzinnych z programu Ciepłe Mieszkanie będzie można uzyskać na:

• wymianę pieca węglowego na nowe, bardziej ekologiczne źródło ciepła:

– kondensacyjne kotły gazowe (np. Vitodens),

– kotły na pellet o podwyższonym standardzie, (np. Vitoligno),

– ogrzewanie elektryczne (np. kocioł elektryczny Vitotron),

– pompę ciepła powietrze/woda (np. Vitocal 100-S, Vitocal 200-S),

– pompę ciepła powietrze/powietrze (np. Vitoclima 200-S, Vitoclima 300-S), która nie wymaga wykonywania instalacji c.o.,

• podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła,

• wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.,

• wentylację mechaniczną,

• wymianę okien i drzwi (pod warunkiem wymiany nieefektywnego źródła ciepła).

Kwoty dofinansowania w programie Ciepłe Mieszkanie

Wysokość dofinansowania na termomodernizację w programie Ciepłe Mieszkanie zależy od wysokości dochodu beneficjentów. Zostali oni podzieleni pod tym względem na 3 grupy:

• Beneficjentom z dochodem do 120 tys. zł rocznie będzie przysługiwać podstawowy poziom dotacji w wysokości do 15 tys. zł na lokal (do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji).

• Beneficjenci z dochodem na osobę w gospodarstwie wieloosobowym do 1673 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym – do 2342 zł mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 25 tys. zł (do 60% kosztów kwalifikowanych).

• Beneficjenci z dochodem do 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub do 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym mogą liczyć na najwyższą dotację w wysokości do 37,5 tys. zł na lokal (do 90% kosztów kwalifikowanych).

Dotacje będą mogły być jednak wyższe o 5 proc., jeśli lokal mieszkalny znajduje się w budynku zlokalizowanym na terenie jednej z 322 gmin, określonych przez Główny Inspektorat Środowiska jako najbardziej borykające się z problemem zanieczyszczenia powietrza. Oznacza to, że maksymalne kwoty dotacji dla konkretnych grup beneficjentów wyniosą wówczas odpowiednio: 17,5 tys. zł, 26,9 tys. zł oraz 39,9 tys. zł.

Zasady programu Ciepłe Mieszkanie

Wnioski o dofinansowanie do WFOŚiGW w pierwszej kolejności będą składać gminy. Samorządy muszą uprzednio uzyskać odpowiednie deklaracje od mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie. Obecnie prowadzony jest nabór do programu Ciepłe Mieszkanie skierowany do gmin, który ma potrwać do 31 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania środków.

Następnie gminy będą prowadziły nabór wniosków dla beneficjentów końcowych (osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego) na podstawie umów zawartych z WFOŚiGW. Wówczas właściciele mieszkań będą mogli złożyć wniosek o dofinansowanie do swojego urzędu gminy. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków gminy będą podpisywać umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi.

Super Babko, masz pytania? Napisz na nasz adres mailowy: kontakt@superbabka.pl

A my doradzimy i odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

super babka logo białe

Wyjątkowe miejsce. Źródło informacji dla kobiet. Podpowiadamy, jak stworzyć wymarzony dom zgodnie z ekologicznymi rozwiązaniami.