Jak obniżyć rachunki za prąd?

Spis treści

Fotowoltaika. Opłaty za energię elektryczną stanowią stałe obciążenie domowego budżetu. Istnieje jednak sposób, który pozwala skutecznie obniżyć wysokość rachunków za prąd. Jest nim montaż instalacji fotowoltaicznej, przetwarzającej darmową energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Decydując się na jej wykonanie każdy może stać się wytwórcą własnego prądu, za który nie trzeba płacić.

Głównymi elementami instalacji fotowoltaicznej, czyli tzw. systemu PV, są: inwerter oraz montowane najczęściej na dachu budynku panele Promienie słoneczne padające na powierzchnię paneli fotowoltaicznych powodują powstanie zjawiska fotoelektrycznego, w wyniku którego wytwarzane jest napięcie elektryczne i następuje przepływ prądu stałego przez obwód. Prąd stały jest zamieniany przez inwerter w prąd przemienny, zgodny z parametrami sieci energetycznej.
Wytworzoną w warunkach domowych energię elektryczną możemy wykorzystywać na potrzeby własne. Jej nadwyżki mogą też być przekazywane do zewnętrznej sieci energetycznej.

Korzyści z montażu instalacji fotowoltaicznej

Fotowoltaika umożliwia nam stworzenie własnej, domowej elektrowni produkującej prąd do zasilania wszystkich urządzeń i sprzętów. Tym samym pozwala znacznie ograniczyć ilość energii kupowanej z sieci, co wiąże się ze sporymi oszczędnościami, zwłaszcza przy wciąż rosnących cenach prądu. Co ważne, już niewielki system fotowoltaiczny, składający się z kilku paneli zapewni nam niemałe korzyści w sali roku.
Warto też wiedzieć, że instalacja fotowoltaiczna jest najbardziej ekologicznym systemem pozyskiwania energii elektrycznej – korzysta bowiem ze źródła odnawialnego, jakim jest energia promieniowania słonecznego. Nie generuje przy tym zanieczyszczeń ani hałasu. Jest całkowicie bezpieczna i bezobsługowa.
Tym, co przemawia dodatkowo za montażem systemu fotowoltaicznego jest stosunkowo szybki zwrot kosztów inwestycji. Przy obecnych formach dofinansowaniach inwestycja w system PV zwraca się już po kilku latach.

Instalacja fotowoltaiczna podłączona do sieci energetycznej

To tak zwana instalacja ON-GRID (sieciowa). Decydując się na takie rozwiązanie możemy przekazywać do sieci nadwyżki wyprodukowanego przez nas prądu i odbierać je praktycznie w dowolnym momencie.
Jak to działa? Prąd wytwarzany przez instalację fotowoltaiczną w pierwszej kolejności wykorzystywany jest na potrzeby domowych urządzeń – np. pompy ciepła, elektrycznego ogrzewania podłogowego, oświetlenia, sprzętów RTV i AGD. Nadwyżki prądu, które nie zostały na bieżąco spożytkowane – czyli np. wytworzone w ciągu dnia pod nieobecność domowników, są oddawane do sieci, z którą podpisaliśmy umowę. Tam nasz prąd solarny jest niejako magazynowany. Możemy go odebrać w dogodnym dla nas okresie w ciągu roku, np. w pochmurnych miesiącach jesiennych czy zimowych, kiedy to występuje znacznie mniejsze nasłonecznienie i produkcja prądu z energii słonecznej jest ograniczona.
Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci przynosi dwie zasadnicze korzyści:
– zapewnia maksymalne wykorzystanie wytwarzanego prąd na potrzeby własne bez konieczności zakupu i montażu kosztownych lokalnych akumulatorów energii;
– pozwala zredukować do minimum roczne wydatki związane z zakupem energii elektrycznej z sieci.

System opustów – zasady rozliczeń z siecią
Rozliczenia użytkownika instalacji PV z siecią energetyczną odbywają się w tzw. systemie opustów. Za magazynowanie nadwyżek energii sieć będzie pobierać od nas pewną prowizję. W przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy nie większej niż 10 kWp jest to 20% przekazanej energii. Tak więc z 1.000 kWh energii oddanej do sieci elektroenergetycznej, będziemy mogli odebrać 800 kWh. Pozostałe 200 kWh zostanie w sieci jako opłata za korzystanie z usługi „przechowywania” prądu. Co ważne za jego przesył do i z sieci nie będziemy ponosić dodatkowych opłat. Ponadto każdy użytkownik instalacji fotowoltaicznej do 40 kWp decydując się na podłączenie jej do sieci zyskuje 15-letnią gwarancję opustów, liczoną od momentu uruchomienia systemu (ale nie dłużej niż do końca 2035 r.) . Nie ma więc ryzyka, że w najbliższych latach system opustów przestanie obowiązywać.

Dobór mocy
Jeśli planujemy wykonanie systemu fotowoltaicznego pamiętajmy, że jego przewymiarowanie nie jest opłacalne. Instalacja o zbyt dużej mocy, wytwarzająca duże nadwyżki, nie przyniesie nam korzyści, ponieważ energia nieodebrana z sieci w ciągu roku będzie przepadać na rzecz zakładu energetycznego. Przewymiarowanie instalacji będzie też oznaczało wydłużenie okresu zwrotu kosztów inwestycyjnych. Moc instalacji powinna być więc dobrana w taki sposób, aby ilość wytwarzanej przez nią energii w ciągu roku nie przekraczała rocznego zużycia energii elektrycznej w budynku. Dzięki temu instalacja fotowoltaiczna będzie wykorzystywana w najbardziej optymalny sposób.

CORAZ WIĘCJ DOMÓW ZASILANA JEST W INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE. NOWYM UŻYTKOWNIKIEM PANELI SŁONECZNYCH ZOSTAŁ NIEDAWNO…

znany i lubiany prezenter pogody, dziennikarz telewizyjny i autor książek Tomasz Zubilewicz, decydując się na instalację fotowoltaiczną w swoim domu, wybrał komponenty firmy Viessmann.

Inwestycja, która została wyposażona w moduły Viessmann Vitovolt 300 M300 BF, znajduje się w Pruszkowie koło Warszawy. Instalacja usytuowana została na istniejącym budynku mieszkalnym z 2-poziomowym zadaszeniem.

Dodatkowo zainstalowano Inwestorowi aplikację na smartfona, dzięki której może na bieżąco, z każdego miejsca na ziemi nadzorować pracę swojej własnej elektrowni słonecznej.

Panu Tomaszowi życzymy samych słonecznych dni!

super babka logo białe

Wyjątkowe miejsce. Źródło informacji dla kobiet. Podpowiadamy, jak stworzyć wymarzony dom zgodnie z ekologicznymi rozwiązaniami.