Budowa domu krok po kroku. Jak załatwić pierwsze formalności?

Spis treści

Budowa domu to okres, który wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności i załatwienia niezbędnych pozwoleń. Każdy inwestor, zanim rozpocznie budowę domu, musi przejść przez kilka etapów – od zakupu działki, przez pozwolenia, aż do prac przygotowujących teren pod budowę. Zobacz, jak wygląda budowa domu krok po kroku, co powinieneś kolejno zrobić, jakie formalności dopełnić, aby powstał Twój wymarzony dom.

Budowa domu a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

W pierwszym kroku musimy zbadać stan prawny działki, na której chcemy postawić dom. Niezbędne będzie do tego sprawdzenie czy dla terenu, na którym znajduje się działka, został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Taką informację można uzyskać albo w urzędzie powiatowym albo w urzędzie miasta, na terenie którego położona jest działka. Informacje na temat miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego publikowane są również na stronach internetowych właściwych urzędów.

Jeśli dla terenu, o którym mowa, został ustalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – nie trzeba składać dodatkowych dokumentów. To właśnie z tego dokumentu wyczytamy, czy na działce można wybudować nieruchomość, czy też nie, na przykład gdy okaże się, że działka została oznaczona w nim jako działka leśna, nie do zabudowy.

Jeśli dla terenu, na którym znajduje się działka, nie został ustalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy należy złożyć do urzędu miasta lub gminy, właściwego ze względu na lokalizację inwestycji. Jeśli budowę domu realizujesz na terenie zamkniętym (mogą to być np. tereny wojskowe lub kolejowe) wniosek należy złożyć do urzędu wojewódzkiego.

Budowa domu krok po kroku – formalności

Kolejnym krokiem jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Jakie dokumenty należy zatem przygotować?

1. Projekt budowlany domu w czterech egzemplarzach.

2. Zaświadczenie, które potwierdzi, że projektant ma odpowiednie uprawnienia do projektowania domów. Musi być ono wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (na przykład izbę architektów) i być aktualne na dzień, w którym został opracowany projekt.

3. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

4. Decyzję o warunkach zabudowy – jeśli dla terenu, na którym znajduje się działka, nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Potwierdzenie zapłaty – jeśli część domu będzie użytkowana w innych celach niż mieszkaniowe, na przykład będziesz prowadzić sklep, warsztat.

6. Urząd może wymagać też dodatkowych dokumentów w nietypowych przypadkach. Dlatego wcześniej dowiedz się w urzędzie powiatowym lub w urzędzie miasta, czy musisz je również dostarczyć.

Formalności ciąg dalszy, czyli gdzie złożyć powyższe dokumenty?

Dokumenty należy złożyć w starostwie powiatowym, na terenie którego znajduje się działka. W przypadku miast na prawach powiatu – wniosek należy złożyć w urzędzie miasta. Jeśli działka jest w Warszawie – wniosek należy złożyć w urzędzie dzielnicy. Jeśli urząd powiatowy albo urząd miasta zgodzi się na budowę domu, zostanie wydane pozwolenie na budowę oraz projekt budowlany z pieczątkami urzędu. W urzędzie otrzymamy również opieczętowany dziennik budowy. Za prowadzenie i przechowywanie dziennika budowy będzie odpowiadał kierownik budowy. Oczywiście nie zwalnia to właściciela z obowiązku sprawdzania rzetelności prowadzenia dziennika.

Ostatnim formalnym obowiązkiem inwestora na etapie przygotowywania budowy domu jest złożenie w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Należy to zrobić przed przystąpieniem do pierwszych prac. Dopiero po złożeniu zawiadomienia można rozpocząć budowę domu.

Zakończenie budowy

Formalne zakończenie budowy polega na złożeniu w miejscowym powiatowym nadzorze budowlanym stosownego zawiadomienia. Jeżeli jednak zamierzamy zamieszkać w domu przed wykonaniem wszystkich prac objętych projektem (na przykład przed wykończeniem poddasza), konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie budynku.

UWAGA: Lepiej nie wprowadzać się do nowego domu przed załatwieniem wszystkich formalności związanych z zakończeniem budowy, bo grozi za to kara w wysokości 10 tys. zł.

super babka logo białe

Wyjątkowe miejsce. Źródło informacji dla kobiet. Podpowiadamy, jak stworzyć wymarzony dom zgodnie z ekologicznymi rozwiązaniami.