Modernizacja systemu grzewczego – kiedy najlepiej wykonać?

Spis treści

Technologia instalacji grzewczych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat bardzo się zmieniła. Niektóre rozwiązania udoskonalono, ale pojawiły się też nowe. Każda instalacja grzewcza, po pewnym czasie, wymaga remontu. Jedne jej elementy zużywają się szybciej, inne wolniej. Aby obniżyć znacząco koszty eksploatacji instalacji grzewczej i zyskać większą wygodę, czasami wystarczy tylko jej modernizacja.

Podstawowe pytanie, na które powinien odpowiedzieć sobie każdy przed remontem instalacji, to jakie efekty chce się osiągnąć. Powodów jest mnóstwo! Ale do najważniejszych rozważań nad modyfikacją w systemie grzewczym należy znaczne obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem domu, podniesienie komfortu użytkowania oraz wartości nieruchomości czy ekologiczne względy – dbanie o naszą planetę.

Cel modernizacji systemu grzewczego

Wprowadzenie takich zmian ma na celu dostosowanie układu instalacji grzewczej do współczesnych wymagań i standardów technicznych poprzez wymianę elementów wyeksploatowanych lub niespełniających swoich funkcji, poprawę komfortu cieplnego w budynku, podniesienie sprawności energetycznej instalacji, czyli ograniczenie wydatków na opał, zwiększenie komfortu obsługi instalacji grzewczej i poprawienie estetyki wnętrz.

Po przeanalizowaniu sytuacji i określeniu efektów, które chcemy uzyskać, trzeba przeprowadzić przegląd instalacji. Pozwoli on wyznaczyć optymalną drogę do osiągnięcia postawionych przez nas celów.

Jak obniżyć koszty ogrzewania domu?

Modernizacja instalacji grzewczej może przynieść spore oszczędności. Co ważne, odpowiednie dopasowanie ogrzewania do obecnych możliwości technologii obywa się dziś bez konieczności dewastowania budynku i jego otoczenia.

Modernizacja instalacji grzewczej – jakie mamy możliwości?

Jednym z polecanych rozwiązań w przy­padku modernizowanych systemów grzew­czych jest wymiana starego pieca na paliwa stałe na nowoczesny gazowy kocioł kon­densacyjny lub pompę ciepła.

Biorąc pod uwagę koszty instalacyj­ne najbardziej ekonomicznym rozwią­zaniem w przypadku modernizowanych budynków jest wymiana starego pieca na gazowy kocioł kondensacyjny, współ­pracujący z niskotemperaturowym ogrze­waniem wodnym – podłogowym lub grzejnikowym. Kotły gazowe zapewnia­ją nie tylko bezobsługowe, komfortowe i energooszczędne ogrzewanie domu, ale również w dużym stopniu przyczyniają się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Gaz ziem­ny uważany jest za jedno z najczystszych paliw wykorzystywanych do ogrzewania budynków. Kotły gazowe praktycznie nie emitują pyłów zawieszonych. Dzięki spe­cjalnej konstrukcji palnika kotły kondensa­cyjne Viessmann charakteryzują się znikomą (tzw. zerową) emisją tlenku węgla CO oraz tlenków azotu NOx.

Przykładem takich urządzeń są kotły nowej generacji Vitodens, które mogą pracować z małą mocą: np. od 1,9 kW. Stoso­wane w nich palniki zapewniają również szeroki zakres modulacji mocy grzewczej. Oznacza to, że nawet jeśli wykorzystywana jest tylko mała część mocy kotła, urządze­nie grzewcze będzie pracować ciągle – bez częstych wyłączeń i uruchomień palnika. Przekłada się to na mniejsze zużycie paliwa (jeszcze bardziej energooszczędną eksploatację kotła). Wpływa również na obniżenie emisji spalin do atmosfery.
Kotły nowej generacji Viessmann wyposażone są ponadto w system regulacji, który stale kon­troluje proces spalania gazu w zależności od jakości paliwa czy zmian jego ciśnienia. Za­pewnia tym samym efektywne i oszczędne zużycie gazu nawet przy jego zmieniającej się jakości.

„Kotły kondensacyjne Viessmann można zamontować m.in. w holu, garde­robie lub kuchni, a dotychczasowe pomieszczenie kotłowni zagospodarować według potrzeb domowników”.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie >>> tutaj.

Drugą grupą urządzeń polecanych do modernizacji systemu grzewczego są pom­py ciepła. Zapewniają one nie tylko ogrze­wanie bez zanieczyszczeń i smogu, ale także niskie koszty eksploatacyjne. Pompy ciepła są szczególnie polecane w przypadku modernizowanych domów, które nie mają możliwości podłączenia do sieci gazowej. Sprawdzą się więc bardzo dobrze m.in. w domach zlokalizowanych na obrzeżach miast oraz na terenach wiejskich, zastę­pując stary kocioł węglowy lub opalany drewnem. Urządzenia te charakteryzują się czystą pracą – nie wytwarzają spalin i nie emitują do atmosfery szkodliwych związków. Do ogrzewania wykorzystują darmową energię odnawialną (zakumu­lowaną m.in. w powietrzu lub w gruncie), udostępnianą przez naturę bez ograniczeń. Dzięki temu ogrzewanie pompami ciepła Viessmann pozwala nie tylko ograniczyć zu­życie paliw kopalnych i zredukować emisję zanieczyszczeń do atmosfery ale również obniżyć koszty ogrzewania budynku.

Modernizacja polegająca na przyłączeniu pompy ciepła może być wykonana w przypadku każdej instalacji grzewczej.

Wymiana starej instalacji grzewczej jest szczególnie łatwa przy wykorzystaniu pompy ciepła typu split (np. Vitocal 200-S, 200-A).

Składa się ona z jednostki wewnętrznej montowanej na ścianie w dowolnym pomieszczeniu oraz z jednostki zewnętrznej montowanej na zewnątrz domu. Obie połączone są przewodami o małej średnicy, którymi przepływa czynnik chłodniczy. Pompy ciepła typu split oprócz ogrzewania mogą również chłodzić budynek (odwrócona praca).

Pompa ciepła powietrze-woda jest jednym ze sposobów na modernizację starej instalacji grzewczej lub rozbudowę kilkuletniej. O tym czy pompa ciepła będzie właściwym rozwiązaniem zadecyduje szczegółowa analiza ekonomiczna wykonana indywidualnie dla każdego budynku. Coraz niższe ceny pomp ciepła i coraz częściej uruchamiane programy dotacyjne tego rodzaju inwestycji sprawiają, że pompa ciepła może być godną uwagi alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań. Modernizując instalację z pompą ciepła możesz ubiegać o dofinansowanie z programu >>> „Czyste Powietrze”.

Kiedy najlepiej wykonać modernizację instalacji grzewczej?

Gdy budujemy dom, sprawa jest najczęściej prosta. Instalacja powstaje na określonym etapie prac, w ustalonym porządku technologicznym. Zatem, kiedy dokonać modernizacji już funkcjonującej instalacji w użytkowanych pomieszczeniach?

Najlepszym terminem na wykonanie modernizacji instalacji grzewczej jest sezon wiosenno-letni. Instalacje grzewcze są w tym okresie z reguły wyłączone i ich remont lub wymiana nie koliduje z potrzebą ich użytkowania. Jedyną niedogodnością może okazać się chwilowy brak ciepłej wody w przypadku, gdy instalacja jest połączona z kotłem dwufunkcyjnym.

Z wymianą i modernizacją instalacji grzewczej nie warto zwlekać. Dobrze zaplanowana i przeprowadzona inwestycja niewątpliwie przyniesie korzyści ekonomiczne, a jeśli zrealizujemy ją w okresie, gdy sezon grzewczy wydaje się odległą perspektywą, dodatkowo zaoszczędzi nam to nerwów. Pamiętajmy, że modernizacja instalacji grzewczej to inwestycja na lata, a to czy została skutecznie przeprowadzona odczujemy w portfelu i… na własnej skórze 🙂

super babka logo białe

Wyjątkowe miejsce. Źródło informacji dla kobiet. Podpowiadamy, jak stworzyć wymarzony dom zgodnie z ekologicznymi rozwiązaniami.