Kto może wystawić świadectwo energetyczne, a kto je musi posiadać?

Spis treści

Czy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe dla mieszkańca bloku? Nowa ustawa o charakterystyce energetycznej budynków wchodzi w życie już 28 kwietnia 2023. Co warto wiedzieć? Przeczytaj ten artykuł.

Od 28 kwietnia tego roku zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i Prawa Budowlanego, która doprecyzuje istniejące już przepisy i dostosuje je do regulacji unijnych. W określonych sytuacjach właściciel będzie musiał sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej należącej do niego nieruchomości.

Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to inaczej certyfikat lub paszport energetyczny, który powstaje na podstawie obliczeń związanych z zapotrzebowaniem na energię niezbędną do ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody, a także klimatyzacji i oświetlenia.

Kto może wystawić świadectwo energetyczne?

Art. 17 u.c.e.b. określa, kto może wykonać świadectwo energetyczne budynku. Zgodnie z tym przepisem świadectwo energetyczne wydaje osoba, która:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe i ukończyła:

– studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo

– studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.

Może je również sporządzić osoba, która posiada uprawnienia budowlane (art. 14 ust. 1 Prawa budowlanego).

Kto musi posiadać świadectwo energetyczne?

Świadectwa energetyczne obowiązują w Polsce od kilku lat i dotyczą budynków wybudowanych po 2009 roku. Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek sporządzania świadectw energetycznych dla każdego budynku (również tych wybudowanych przed 2009) indywidualnego czy wielorodzinnego. Najważniejsze zmiany to:

– obowiązkowe świadectwo energetyczne dla inwestorów indywidualnych. Kopia świadectwa będzie musiała być dołączona do zawiadomienia o ukończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie,

– obowiązkowe świadectwo energetyczne dla domów przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem,

– obowiązkowe świadectwo energetyczne dla budynków wybudowanych przed 2009 rokiem – jeśli budynek taki przejdzie modernizację, konieczne będzie uzyskanie świadectwa,

– obowiązkowe świadectwo energetyczne dla każdego kto będzie chciał sprzedać lub wynająć mieszkanie.

super babka logo białe

Wyjątkowe miejsce. Źródło informacji dla kobiet. Podpowiadamy, jak stworzyć wymarzony dom zgodnie z ekologicznymi rozwiązaniami.