Jaki powinien być „dom bez rachunków”?

Spis treści

Nowoczesny, komfortowy, wygodny i energooszczędny – taki jest dom plus energetyczny. Domy plus energetyczne wytwarzają energię, której nadmiar jest odprowadzany do sieci elektroenergetycznej, co przynosi realne korzyści finansowe dla właścicieli. Takie inwestycje spełniają normy budowlane i standardy, które są właściwe również dla obiektów pasywnych.

Dom plus energetyczny może być określany mianem „domu bez rachunków”, gdzie więcej energii wytwarza się, niż zużywa. Możliwe jest to do osiągnięcia dzięki zastosowaniu odpowiednich instalacji oraz cech architektonicznych domu. Koszty jego utrzymania są ograniczone do absolutnego minimum.

Prosty i niewielki

Prosty i niewielki. Zwarta bryła domu, najlepiej na planie prostokąta, bez tarasów, balkonów, gwarantuje eliminację wszelkich mostków termicznych i mniejszej straty ciepła. A prosta konstrukcja dachu ułatwia montaż paneli fotowoltaicznych. W kwestii budownictwa, nic nie może być przypadkiem.

Dom samodzielny energetycznie, czyli taki, który generuje więcej energii niż jej zużywa, poza wielkością i wyglądem, wymusza na inwestorze również odpowiedni układ pomieszczeń. Zaleca się projektowanie domu na planie prostokąta, z dłuższym bokiem zwróconym na stronę południową. Pomieszczenia typu: spiżarnia, garderoba, łazienka powinny znaleźć się po stronie północnej domu, natomiast sypialnia, salon – po stronie południowej. Dzięki takiemu układowi inwestor jest w stanie nie tylko zapobiec ponad 50% stratom ciepła, ale również optymalnie wykorzystywać światło dzienne.

Jakie okna wybrać?

Duże przeszklenia, które doskonale doświetlają wnętrza to niewątpliwy atut nowoczesnego „domu bez rachunków”. Potrójnie szklone okna, wypełnione gazem szlachetnym, osadzone w strefie izolacji cieplnej, bez występowania mostków cieplnych, pozwalają dodatkowo na zminimalizowanie strat ciepła!
Skąd wiedzieć, jakie okna wybrać? Najważniejszym parametrem, który powie, czy okno jest energooszczędne, jest współczynnik przenikania ciepła U. Wartość ta określa ilość ciepła, która przeniknie w jednostce czasu przez element budowlany o powierzchni 1 m2 przy różnicy temperatur 1 stopień Kelwina. Im niższa wartość, tym element zatrzymuje więcej ciepła w pomieszczeniu.
Energooszczędne okna i ramy okienne, w domu plus energetycznym, zgodnie ze standardem NF 40 powinny mieć współczynniki U nieprzekraczający 0,80 W/(m2K), przy czym całkowity współczynnik przepuszczalności promieniowania g okien nie powinien przekraczać wartości 50%.

Aby wybudować dom plus energooszczędny, który będzie samowystarczalny, trzeba zainwestować w wysokiej klasy izolację całego budynku, maksymalne ograniczenie strat ciepła oraz wysokiej jakości nowoczesne technologie firmy Viessmann: instalacja paneli fotowoltaicznych, pompa ciepła czy oczyszczacz powietrza.

super babka logo białe

Wyjątkowe miejsce. Źródło informacji dla kobiet. Podpowiadamy, jak stworzyć wymarzony dom zgodnie z ekologicznymi rozwiązaniami.