Czy inwestycja w fotowoltaikę jest dla każdego?

Spis treści

Z końcem czerwca 2024 roku, każdy nowy prosument będzie musiał podpisać umowę z taryfą dynamiczną. Oznacza to, że cena prądu będzie zależna od ceny giełdowej (aktualizowanej co 15 minut). Czy taka umowa będzie opłacalna dla wszystkich użytkowników?

Dla kogo inwestycja w fotowoltaikę może być opłacalna?

Przede wszystkim jest to atrakcyjne rozwiązanie dla gospodarstw domowych, które mają realną możliwość i umiejętność zarządzania swoim zużyciem. Taryfa dynamiczna w przypadku fotowoltaiki najbardziej opłaci się tym użytkownikom, którzy będą mieli instalacje z akumulatorami lub posiadają samochód elektryczny. Potencjalny prosument powinien także posiadać wiedzę, kiedy ceny prądu są najatrakcyjniejsze.

Oszczędność i zwrot kosztów

Podczas rozważania na temat opłacalności inwestycji w panele fotowoltaiczne, należy pamiętać o wzroście cen surowców energetycznych. Na przestrzeni ostatnich kilku lat, ceny prądu wzrosły bardzo gwałtownie, a Instytut Energii Odnawialnej zakłada, że ceny energii nadal będą wzrastać. Dlatego warto zastanowić się nad własnym system fotowoltaicznym, który może znacznie obniżyć rachunki za prąd. Zastanawiającą kwestią może być skala i czas zwrotu inwestycji. Chociaż początkowy koszt zakupu i instalacji systemu fotowoltaicznego może być wysoki, to patrząc w przyszłość jest to duża oszczędność, a z czasem nawet zysk. Warto mieć jednak na uwadze, że w kwestii umów z taryfą dynamiczną które będą premiowały rozwiązania z akumulacją energii gdyż, prąd wyprodukowany w słoneczny dzień, jeśli nie zostanie zużyty na potrzeby własne lub zmagazynowany  – zostanie oddany do sieci za darmo. Co więcej, przy nowych umowach energetyka będzie dążyła do zamontowania zdalnych wyłączników, które będą skutkowały wyłączaniem instalacji w momencie nadprodukcji w sieci państwowej.

Dotacje i ulgi

Duży wpływ na inwestycję w fotowoltaikę mają dostępne dotacje i ulgi. W Polsce istnieje kilka programów dotacji, na których wsparcie mogą liczyć prosumenci:

  • „Mój Prąd” – ma na celu wsparcie instalacji systemów fotowoltaicznych przez indywidualnych odbiorców energii elektrycznej. W ramach tego programu udzielane są dotacje na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych oraz innych niezbędnych komponentów. Wkrótce będzie obowiązywać szósta edycja programu, „Mój Prąd 6.0”.
  • „Czyste Powietrze” – można liczyć na nawet 50% wsparcia wartości inwestycji. Warunkiem jest jednak wymiana starego pieca, na nowe źródło energii np. pompa ciepła.  
  • Ulga termomodernizacyjna – umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów związanych z zakupem systemu fotowoltaicznego. Wartość wydatków kwalifikujących się do odliczenia powinna być zmniejszona o ewentualną otrzymaną dotację. Maksymalna kwota, jaką można odliczyć, wynosi 53 tysiące złotych na podatnika.

Ochrona środowiska

Fotowoltaika jest ekologicznym sposobem produkcji energii elektrycznej, ponieważ nie emituje szkodliwych gazów cieplarnianych ani innych zanieczyszczeń do atmosfery. Korzystanie z energii słonecznej zamiast tradycyjnych źródeł energii redukuje zanieczyszczenie powietrza, zmniejsza zużycie wody i surowców naturalnych oraz wspiera zrównoważony rozwój poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dzięki fotowoltaice można zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko, wspierając jednocześnie walkę ze zmianami klimatycznymi.

Decyzja o instalacji systemu fotowoltaicznego powinna być starannie przemyślana i uwzględniać indywidualne potrzeby, możliwości finansowe oraz warunki lokalne. Warto również skonsultować się z profesjonalistami w dziedzinie energii odnawialnej, którzy mogą pomóc w określeniu optymalnego rozwiązania dla konkretnej sytuacji. Zbyt mała czy zbyt duża instalacja może spowodować, że albo nie pojawią się oczekiwane zyski albo wręcz nie będziemy zadowoleni ze sposobu funkcjonowania instalacji.

super babka logo białe

Wyjątkowe miejsce. Źródło informacji dla kobiet. Podpowiadamy, jak stworzyć wymarzony dom zgodnie z ekologicznymi rozwiązaniami.