CSR, czyli biznes odpowiedzialny społecznie

CSR CZYLI BIZNES ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE
Spis treści

Społeczna odpowiedzialność biznesu, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, biznes odpowiedzialny społecznie to wszystko działania przedsiębiorstw mające na celu wspieranie różnorodnych inicjatyw społecznych i ochronę środowiska. Firmy najczęściej angażują się w działania z zakresu edukacji, kultury, społeczeństwa oraz sportu.

Dla większości firm CSR jest dodatkiem mającym ocieplić ich wizerunek i pozwolić lepiej zapaść w pamięć potencjalnym nabywcom lub usługobiorcom. Zdarza się jednak coraz częściej, że CSR staje się częścią tożsamości danej marki – czyli istotnym, stałym i ważnym punktem w całej strategii rozwoju. Najwięcej korzyści, działania tego typu przynoszą obu stronom, kiedy wspierane przez przedsiębiorstwo inicjatywy ściśle łączą się z wizją, misją i rodzajem produktów, które firma oferuje.

Ekologia i zrównoważony rozwój to przyszłość

Dzisiaj, w dobie postępujących zmian klimatycznych i walki z zanieczyszczeniem powietrza, dużo mówimy o ekologicznym, świadomym podejściu do konsumpcji i zakupów. Wybierając produkty danej firmy warto dowiedzieć się nie tylko, jak w praktyce wygląda produkcja, ale również, jak dana marka prowadzi swój biznes. Ale jakie ma relacje z pracownikami, system wynagrodzeń i sposób zatrudniania. Warto wspierać te firmy, które działają w sposób zrównoważony. Dbają o swoich pracowników i prowadzone są w taki sposób, by mogły wnosić do społeczeństwa i otoczenia więcej, niż z niego uzyskują.

Viessmann odpowiedzialny społecznie

Dobrym przykładem są działania CSR, w które angażuje się firma Viessmann – producent energooszczędnych urządzeń grzewczych. Przedsiębiorstwo od lat angażuje się w projekty, które mają na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz walkę ze smogiem. Zakres działań, jakich się podejmują w tych tematach jest bardzo szeroki. Od udziału w konferencjach, szkoleniach, wydarzeniach proekologicznych, poprzez pomoc osobom prywatnym w uzyskaniu dofinansowania na energooszczędne rozwiązania grzewcze. Na produkcji energooszczędnych urządzeń skończywszy. Firma powołała nawet do życia Fundację „Świadomi Klimatu”, której misją jest budowanie świadomości ekologicznej oraz zapobieganie tzw. niskiej emisji.

Mimo, że ochrona środowiska to priorytet, Viessmann jako firma rodzinna, podejmuje się również szeregu działań na rzecz promocji zdrowia i aktywnego spędzania wolnego czasu. Dzięki wsparciu udzielanemu Klubowi Żeglarskiemu Horn, krakowska młodzież może rozwijać się w obszarze żeglarstwa. Marka sponsoruje również sporty zimowe – biathlon, saneczkarstwo, bobsleje, skoki i biegi narciarskie, kombinację norweską. Firma od lat czynnie wspiera również m.in. podopiecznych Centrum Psychoonkologii Unicorn w Krakowie oraz Fundację dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie.

Dlaczego o tym piszemy? Naszym zdaniem warto wspierać firmy, które dbając o swój wizerunek, CSR traktują nie jako kolejny odhaczony punkt w strategii, ale realnie wspierają sprawy, które są dla nich ważne! Warto wpierać firmy, które spoglądają nieco dalej w przyszłość. Próbując przewidzieć i przeciwdziałać ruchom, które mogłyby negatywnie wpłynąć na społeczeństwo lub środowisko.

Co ma CSR do Super Babki?

Portal Superbabka.pl powstał i działa z ramienia firmy Viessmann. Jesteśmy, by uświadamiać, dzielić się wiedzą i wspierać w dokonywaniu ekologicznych i świadomych wyborów. Zgodnie z naszym motto ,, Bądź zmianą,którą pragniesz ujrzeć w świecie” nie ustajemy w pracy nad sobą. W walce o czyste powietrze i ochronę Matki Ziemi. Dziękujemy ,że jesteś z nami Super Babko! Poszerzajmy świadomość ekologiczną razem, wspierajmy się i uczmy od siebie wzajemnie!

super babka logo białe

Wyjątkowe miejsce. Źródło informacji dla kobiet. Podpowiadamy, jak stworzyć wymarzony dom zgodnie z ekologicznymi rozwiązaniami.