Polityka prywatności

Deklaracja ochrony danych

Firma Budomedia Sp. z o.o. poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych i postępuje ściśle z zasadami ustaw o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są zbierane na tym portalu internetowym tylko w technicznie niezbędnym zakresie. W żadnym wypadku zgromadzone dane nie są sprzedawane lub z innych powodów przekazywane dalej.

Poniższa deklaracja informuje, w jaki sposób zapewniamy taką ochronę, oraz jakie dane są zbierane i w jakim celu. Strony mogą zawierać linki do stron innych podmiotów, których deklaracja niniejsza nie obejmuje.

Podstawowe informacje

Budomedia Sp z o.o. (nazywane dalej „Budomedia” lub „my”), traktuje bardzo poważnie ochronę danych osobowych naszych użytkowników i przestrzega ściśle zasad aktualnie obowiązujących ustaw o ochronie danych. Zalicza się do nich przede wszystkim Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (nazywane dalej: „RODO”).

Dane osobowe są zbierane na naszej stronie internetowej tylko w niezbędnym zakresie i przetwarzane zgodnie z celem. Danymi osobowymi są dane, pozwalające zidentyfikować osobę, której dane dotyczą, lub dalsze związane z nią dane.

Administrator w rozumieniu RODO:
Budomedia sp.
z o.o.
ul. Filtrowa 65/3
02-055 Warszawa
e-mail: biuro@budomedia.pl

Zakres deklaracji ochrony danych

Poniższa deklaracja przedstawia osobom, których dane dotyczą, jak gwarantujemy ochronę danych, oraz jakie rodzaje danych, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej zbieramy i przetwarzamy.

Przetwarzanie danych przez otwarcie naszej strony.

Budomedia zbiera i zapisuje automatycznie w swoich Server Log Files informacje, przekazywane nam przez przeglądarkę lub aplikację mobilną, które używa osoba, której dane dotyczą. Danych tych Budomedia nie jest w stanie przypisać konkretnym osobom. Nie dokonuje się też łączenia tych danych z danymi z innych źródeł. Dane te obejmują:

  • typ i wersja przeglądarki,

  • użyty system operacyjny,

  • Referrer URL (uprzednio odwiedzona strona),

  • nazwa hosta komputera zapytującego (adres IP),

  • czas zapytania serwera.

Danych tych Budomedia nie jest w stanie przypisać konkretnym osobom. Nie dokonuje się też łączenia tych danych z danymi z innych źródeł. Dane te służą jedynie do wewnętrznych analiz statystycznych.

Korzystanie z serwisu www.superbabka.pl związane jest z przetwarzaniem danych osobowych, przez które należy rozumieć m.in. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii.

Linki do zewnętrznych stron internetowych

Niniejsza Deklaracja Ochrony Danych dotyczy wyłącznie naszej strony. Mogą one zawierać linki do ofert internetowych podmiotów obcych. Tych niniejsza Deklaracja Ochrony Danych nie obejmuje. Przy wychodzeniu ze strony internetowej lub aplikacji mobilnych na stronie podmiotu obcego zalecamy staranne przeczytanie także deklaracji ochrony danych tego podmiotu.

Ciasteczka i użycie narzędzi analitycznych

Budomedia na swojej stronie stosuje w wielu miejscach tzw. ciasteczka. Służą one do bardziej przyjaznego użytkownikowi, efektywniejszego i bezpieczniejszego kształtowania naszej oferty. Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi, zapisywanymi przez przeglądarkę użytkownika. Większość ze stosowanych przez nas ciasteczek, to tzw. „ciasteczka sesyjne”. Po zamknięciu sesji zostają one automatycznie skasowane. Ciasteczka nie wyrządzają żadnych szkód w komputerze i nie zawierają też żadnych wirusów.

Przy implementowaniu i stosowaniu narzędzi analitycznych i technik trackingu anonimizujemy dane możliwie najszybciej, albo na stronach operatora, na podstawie stosownych umów, albo w ramach pierwszego użycia przez nas, wskutek czego prawo osoby, której dane dotyczą, do uzyskania informacji przy niektórych wymienionych niżej technologiach przetwarzania może być niemożliwe.

Przez odpowiednie ustawienia przeglądarki lub aplikacji mobilnej wzgl. obsługującego ją systemu operacyjnego (iOS, Android) można przekazywaniu takich danych zapobiec, co jednak w pewnych okolicznościach może powodować trudności z otwarciem, obsługą lub funkcjonalnościami oferowanych treści lub usług.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Google Analytics i Google Tag Manager

Niniejsza strona internetowa używa Google Analytics, usługi analiz sieciowych firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje tzw. ciasteczka – pliki tekstowe, zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizę korzystania przez niego ze stron internetowych. Zawarte w ciasteczkach informacje o odwiedzeniu strony są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku uaktywnienia na tej stronie internetowej funkcji anonimizacji IP, w krajach Unii Europejskiej lub innych krajach-stronach porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym adres IP użytkownika zostaje przez Google uprzednio skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP i dopiero tam skracany. Google wykorzystuje te informacje na zlecenie operatora strony internetowej, aby ocenić sposób korzystania ze strony przez użytkownika, sporządzenia raportu z działań użytkownika i świadczenia operatorowi strony dalszych usług, dotyczących korzystania ze stron i Internetu. Adres IP, przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi z Google.

Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie ciasteczek przez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki, zwracamy jednakże uwagę, że w takim przypadku mogą mu nie być dostępne w pełnym zakresie wszystkie funkcje strony. Można ponadto zbieraniu wytworzonych przez ciasteczka danych o korzystaniu ze strony internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika) i przetwarzaniu tych danych przez Google, ściągają i instalując wtyczkę do przeglądarki, dostępną z linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl Bliższe informacje o warunkach użytkowania i ochronie danych można znaleźć pod: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html albo pod: https://policies.google.com/?hl=pl.

Zwracamy uwagę, że w celu zapewnienia zanonimizowanego zbierania adresów IP (IP-Masking) na niniejszej stronie internetowej rozszerzono Google Analytics o funkcję „anonymizeIp”.

Niniejsza strona internetowa stosuje ponadto Google Tag Manager. Usługa ta pozwala zarządzać tagami stron. Oznacza to, że nie są tu stosowane żadne ciasteczka i nie zbiera się żadnych danych osobowych. Google Tool Manager wyzwala inne tagi, które zbierają dane. Google Tag Manager nie korzysta jednak z tych danych. Jeśli dokona się dezaktywacji na poziomie domeny lub ciasteczek, to pozostaje ona utrzymana dla wszystkich Tracking Tags, o ile zostały one zaimplementowane przez Google Tag Manager.

Google Adwords Conversion Tracking

Budomedia, jako klient Google AdWords korzysta z Google Conversion Tracking – usługi analitycznej firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Google AdWords tworzy przy tym ciasteczko na komputerze użytkownika („Conversion Cookie”), jeśli dotarł on na naszą stronę poprzez jedno z ogłoszeń Google. Ciasteczka te wygasają po 30 dniach i nie służą do identyfikacji osoby. Jeśli użytkownik odwiedza nasze określone strony, a termin ciasteczka jeszcze nie upłynął, to Google i my wiemy, że ktoś kliknął na ogłoszenie i tak został przekierowany na naszą stronę. Każdy klient AdWords otrzymuje inne ciasteczko. Nie można więc śledzić ciasteczek poprzez strony internetowe klientów AdWords. Informacje zebrane przy pomocy Conversion-Cookies służą do opracowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na Conversion-Tracking. Klient AdWords dowiaduje się tylko o łącznej ilości użytkowników, którzy kliknęli jego ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę opatrzoną tagiem Conversion-Tracking.

Klienci nie otrzymują jednak żadnej informacji, według których mogliby zidentyfikować osobę użytkownika.

Jeśli użytkownik nie chce być objętym trackingiem, to może sprzeciwić się jego użyciu, uniemożliwiając instalowanie ciasteczek przez odpowiednie ustawienie programowe swojej przeglądarki (możliwość dezaktywacji). Użytkownik taki nie będzie już potem ujmowany w statystykach Conversion-Tracking. Dalsze informacje oraz Deklaracja Ochrony Danych firmy Google podane są pod: https://policies.google.com/privacy?gl=pl

Informacje o prawach osób, których dane dotyczą

Niniejsza część Deklaracji Ochrony Danych zawiera dodatkowe informacje o wykonywaniu praw osoby, której dane dotyczą, wobec firmy Budomedia.

Tożsamość osoby

Zapewnienie praw wg RODO osobom, których dane dotyczą, może wymagać ze strony Budomedia zażądania wyrywkowo lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości dodatkowych informacji do danych zebranych w zw. z korzystaniem z serwisu www.superbabka.pl.pl, celem weryfikacji tożsamości tej osoby. Dotyczy to zwłaszcza przypadków otrzymania żądania informacji w formie elektronicznej, gdy informacje o nadawcy nie pozwalają wnioskować o istnieniu odnośnej osoby fizycznej.

Prawo do informacji, sprzeciwu, sprostowania i usunięcia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do bezpłatnej informacji o zapisanych danych, dotyczących jej osoby, pochodzenia i odbiorców tych informacji, oraz celu zapisywania. W tym celu prosimy zwracać się do:

Pełnomocnik Zarządu ds. ochrony danych osobowych:
Budomedia Sp. z o.o.
Ul. Filtrowa 65/3
02-055 Warszawa
E-Mail: biuro@budomedia.pl

Przy niepoprawnych danych osobowych można zażądać ich sprostowania. Jeśli dane osobowe są niekompletne, można zażądać ich uzupełnienia.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili sprzeciwić się zbieraniu, przetwarzaniu i/lub wykorzystywaniu jej danych . Prosimy jednak przy tam wziąć pod uwagę poprzednie części Deklaracji Ochrony Danych. Ponadto osobie tej przysługuje ustawowe prawo do sprostowania i skasowania swoich danych osobowych. W takich wypadkach prosimy zwracać się pod:biuro@budomedia.pl.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dalsze informacje – dane kontaktowe

Zaufanie użytkowników jest dla nas sprawą bardzo cenną. Dlatego chcemy zawsze pozostawać do dyspozycji w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W razie pytań, na które w niniejszej Deklaracji Ochrony Danych nie znaleziono odpowiedzi, lub jeśli potrzebne są dalsze, pogłębiające informacje, prosimy o nawiązanie kontaktu z nami:

Pełnomocnik Zarządu ds. ochrony danych osobowych:
Budomedia Sp. z o.o.
Ul. Filtrowa 65/3
02-055 Warszawa
E-Mail: biuro@budomedia.pl

Wskazówka bezpieczeństwa

Staramy się, stosując wszelkie możliwości techniczne i organizacyjne, tak przechowywać Państwa dane osobowe, aby nie były one dostępne dla osób trzecich. Przy komunikowaniu się przez pocztę elektroniczną nie możemy jednak zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych, dlatego w przypadku informacji poufnych zalecamy Państwu skorzystanie ze zwykłej drogi pocztowej.

Zmiana polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności, w przypadku istotnych przyczyn zewnętrznych (np. zmiany obowiązujących przepisów prawa).